Sprawozdania za rok 2019

Założony przez Ochronasrodowiska-PZOM 30 grudzień 2019 o 10:55

Dominika1126 październik 2020 o 12:10

Co zrobić jak nie widzę weryfikacji sprawozdań jako użytkownik główny?

F4odpowiedz

Gość26 październik 2020 o 12:35

Gość napisał:


Gość napisał:
G
Czy w dziale XII ująć odpady z pszok i stacje przeładunkowa odpadów komunalnych? (wg mnie nie bo pszok ro ie sprawozdanie 9na ucpg a odbieram odpady komunalne i robię sprawozdanie 9n ucpg) a Państwo jak myślicie?
Czy w dziale XIII tabela 5 ujmuje odpady zebrane z pszok (gruz) który oddałam osobie fizycznej? Czy jeśli pszoku nie ujmuje w dziale 12 to w dziale 13 tab 5 też nie? 

W piatek specjalista ochrony środowiska powolał się na Art. 75 ustęp 1 ustawy o odpadach pkt 2 . Stwierdził że zwolnionym jest tylko podmiot odbierajacy i że trzeba składać sprawozdanie zgodnie z ustawą a nie zapisami przy sprawozdaniu sprzecznymi z ustawą
Podpinam się po pytanie
na infolini BDO powiedzieli że nie


Przecież w tym sprawozdaniu  w dziale XII zawsze podawało sie odpady zebrane, w tym na pszoku...dokładnie, więc objaśnienia do sprawozdannia są sprzeczne z ustawą. Co w momencie kontroli? kto jest odpowiedzialny za błędy?
F4odpowiedz

Gość26 październik 2020 o 12:37

Witam,

które działy należy wypełnić dla oczyszczalni ścieków komunalnych, na której powstają odpady skratki i osady ściekowe, dla której nie ma decyzji na wytwarzanie odpadów (wytwarzamy mniej niż 5000Mg/rok). Czy dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach i wybrać odpady powstałe w instalacji?? czy może dział XII Informacja o zebranych odpadach.
Spotkałam się z taką interpretacją i już zgłupiałam:

"W
dziale XII wytwórca odpadów zobowiązany jest wskazać kody i rodzaje
odpadów, których wytwarzanie nie podlega obowiązkowi uzyskania
pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Kody i
rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, na
podstawie posiadanego pozwolenie, uwzględnia dział XI."


F4odpowiedz

GośćJG26 październik 2020 o 13:16

Gość napisał:Witam,
które działy należy wypełnić dla oczyszczalni ścieków komunalnych, na której powstają odpady skratki i osady ściekowe, dla której nie ma decyzji na wytwarzanie odpadów (wytwarzamy mniej niż 5000Mg/rok). Czy dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach i wybrać odpady powstałe w instalacji?? czy może dział XII Informacja o zebranych odpadach.
Spotkałam się z taką interpretacją i już zgłupiałam:


"W

dziale XII wytwórca odpadów zobowiązany jest wskazać kody i rodzaje

odpadów, których wytwarzanie nie podlega obowiązkowi uzyskania

pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Kody i

rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, na

podstawie posiadanego pozwolenie, uwzględnia dział XI."
Chyba dział XII obowiązuje w tej sprawie - bo XI jest tylko dla "pozwoleń", które de facto powinny być "z urzędu" wpisane.

F4odpowiedz

pwms26 październik 2020 o 13:33

Witam serdecznie, mam prośbę o pomoc.
Opis sytuacji:

Gmina prowadzi samodzielnie PSZOK
zlokalizowany fizycznie na terenie oczyszczalni Gminnego
Zakładu Komunalnego. Na KPO posiadaczem odpadów jest Gmina. 

1.     
Gmina składa sprawozdanie do Marszałka o
wytworzonych odpadach? Uzupełniamy tu w związku z tym dział XII o zebranych
odpadach. Tak? 

2.     
Dodaje zatem Miejsce prowadzenia działalności
wprowadzam Adres Oczyszczalni i Nazwę PSZOK?

3.     
Czy w związku
z tym muszę również dokonywać w ciągu 30 dni wpisu aktualizacyjnego miejsca
prowadzenia działalności, który w punkcie 2 dodałam?  

4.     
Wypełniam dział XII
o zebranych odpadach - Jakieś inne działy należy wypełnić również? (Innych KPO
Gmina nie ma)

F4odpowiedz

Gość26 październik 2020 o 13:36

Nasz PSZOK działa jak typowy PSZOK, przyjmujemy w nim wyłącznie odpady komunalne od mieszkańców. Czy oznacza to, że działamy na postawie art. 9na.? Bo dział XII się wypełnia jeśli działa się na podstawie art. 9nb

F4odpowiedz

agnieszka26 październik 2020 o 13:36

Agnieszka1310 napisał:Dział III ("informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego

przekształcenia odpadów") -
czy daje się tu tylko instalacje należące do mojej firmy składającej sprawozdanie (o ile takowe posiada) czy również takie instalacje, które należą do firmy, której przekazuję odpad?
Tu podaje się swoje instalacje ,co przetwarzamy i odpady powstałe w wyniku tego procesu z podaniem zagospodarowania . Czyli jak zostanie zagospodarowany  ten odpad po przetworzeniu u nas- jeśli przekazujemy komuś ,to trzeba podać  D lub R .
F4odpowiedz

Gość26 październik 2020 o 14:02

GośćJG napisał:


Gość napisał:Dlaczego dział XII jesli on dotyczy zebranych odpadów. Oczyszczalnia nie zbiera żadnych odpadów tylko ścieki same przypływają , nie ma żadnych kart przekazania na te ścieki. według mnie raczej dział XI który dotyczy wytwarzanych odpadów z wyłączeniem wytwórców odpadów komunalnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dodatkowo oczyszczalnia powinna wypełnić dział VII ( komunalne osady ściekowe stosowane u rolników, badania i parametry.) oraz według tego co każe sprawozdanie ilość osadów powstałych w 2019 należy wpisać w XI a ilość zastosowanych w dziale XIII tabela 3Witam,
które działy należy wypełnić dla oczyszczalni ścieków komunalnych, na której powstają odpady skratki i osady ściekowe, dla której nie ma decyzji na wytwarzanie odpadów (wytwarzamy mniej niż 5000Mg/rok). Czy dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach i wybrać odpady powstałe w instalacji?? czy może dział XII Informacja o zebranych odpadach.
Spotkałam się z taką interpretacją i już zgłupiałam:"W


dziale XII wytwórca odpadów zobowiązany jest wskazać kody i rodzaje


odpadów, których wytwarzanie nie podlega obowiązkowi uzyskania


pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Kody i


rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, na


podstawie posiadanego pozwolenie, uwzględnia dział XI."
Chyba dział XII obowiązuje w tej sprawie - bo XI jest tylko dla "pozwoleń", które de facto powinny być "z urzędu" wpisane.
F4odpowiedz

Agnieszka131026 październik 2020 o 14:05

agnieszka napisał:


Agnieszka1310 napisał:


Dział III ("informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub


unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów


unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego


przekształcenia odpadów") -
czy daje się tu tylko instalacje należące do mojej firmy składającej sprawozdanie (o ile takowe posiada) czy również takie instalacje, które należą do firmy, której przekazuję odpad?

Tu podaje się swoje instalacje ,co przetwarzamy i odpady powstałe w wyniku tego procesu z podaniem zagospodarowania . Czyli jak zostanie zagospodarowany  ten odpad po przetworzeniu u nas- jeśli przekazujemy komuś ,to trzeba podać  D lub R .

Dziękuję za odpowiedź. Cały czas nurtuje mnie jedna rzecz: mamy decyzję na zbieranie odpadu. Odpad ten przekazujemy do firmy X która zajmuje się jego przetwarzaniem z użyciem instalacji. W dziale III nie wpiszę ilości przekazanych do przetworzenia, bo jeśli dobrze zrozumiałam dotyczy to instalacji z MOJEJ firmy, a nie czyjejś. Do działu XIII też tego nie dam, bo z tego co wyczytałam wyżej, wpisują się tam tylko ci, którzy mają decyzje na przetwarzanie i bezpośrednio sami przetwarzają (a ja tylko zbieram). Czy źle coś rozumuję czy jednak nigdzie nie mam wpisywać tych ilości odpadów,które przekazane zostały do odzysku i recyklingu?

F4odpowiedz

Gość26 październik 2020 o 14:13

Agnieszka1310 napisał:


agnieszka napisał:
Agnieszka1310 napisał:

Dział III ("informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lubunieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektówunieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznegoprzekształcenia odpadów") -

czy daje się tu tylko instalacje należące do mojej firmy składającej sprawozdanie (o ile takowe posiada) czy również takie instalacje, które należą do firmy, której przekazuję odpad?
Tu podaje się swoje instalacje ,co przetwarzamy i odpady powstałe w wyniku tego procesu z podaniem zagospodarowania . Czyli jak zostanie zagospodarowany  ten odpad po przetworzeniu u nas- jeśli przekazujemy komuś ,to trzeba podać  D lub R .Dziękuję za odpowiedź. Cały czas nurtuje mnie jedna rzecz: mamy decyzję na zbieranie odpadu. Odpad ten przekazujemy do firmy X która zajmuje się jego przetwarzaniem z użyciem instalacji. W dziale III nie wpiszę ilości przekazanych do przetworzenia, bo jeśli dobrze zrozumiałam dotyczy to instalacji z MOJEJ firmy, a nie czyjejś. Do działu XIII też tego nie dam, bo z tego co wyczytałam wyżej, wpisują się tam tylko ci, którzy mają decyzje na przetwarzanie i bezpośrednio sami przetwarzają (a ja tylko zbieram). Czy źle coś rozumuję czy jednak nigdzie nie mam wpisywać tych ilości odpadów,które przekazane zostały do odzysku i recyklingu?Zgadza się, nigdy nie było na nadal nie ma wprowadzania informacji o przekazaniu odpadów. Wyjątkiem jest przekazanie osobie fiz. 
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter