Top odpady wrzesien 2019

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

dolnośląskie

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/podglad.php?iddok=80740&r=&idmp=0

 

kujawsko-pomorskie

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/plan-gospodarki-odpadami-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2016-2022-z-perspektywa-na-lata-2023-2028/

 

lubelskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=1115089

 

lubuskie

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie

odpadów komunalnych

http://www.bip.lubuskie.pl/228/1532/Aktualizacja_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym

_w_zakresie_odpadow_komunalnych/

 

łódzkie

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/programy/item/578-programy-ochrona-%C5%9Brodowiska?fbclid=IwAR1fbM9FhU6jYuQ87IQrYZjvUq7Nida8MrKrhlx6nV0hbL2-lVvU4LwL8ec

małopolskie

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

https://www.malopolska.pl/biznes/srodowisko/gospodarka-odpadami/plan-gospodarki-odpadami

 

mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3753,319.html

opolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

http://bip.opolskie.pl/2017/05/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem-lat-2023-2028/

 

pomorskie

śląskie

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

https://www.slaskie.pl/content/gospodarka-odpadami

 

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem Plan inwestycyjny

http://www.srodowisko.wzp.pl/biuro-oplat-srodowiskowych-i-gospodarki-odpadami/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem

 

Top odpady wrzesien 2019

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.