Baner eko soft 2023 bdo

REGULAMIN SERWISU ODPADY-HELP.PL

1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu znajdującego się pod adresem internetowym www.odpady-help.pl (zwanego dalej „Serwisem").

2. Logowanie, rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.

3. Administratorem Serwisu jest firma odpady-help.pl Artur Domaszewicz ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań, NIP: 8862551423.

4. Materiały publikowane w Serwisie nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści publikowanych na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek w skutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby publikowane tu materiały były opracowane z największą starannością. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w publikacjach.

2. Rejestracja i konto użytkownika

1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest w pełni bezpłatna.

2. W celu rejestracji Użytkownik musi założyć w Serwisie własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.odpady-help.pl.

3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe, jeśli Użytkownik ma dostęp do Internetu, adres e-mail, oraz po spełnieniu następujących wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego: zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli; kompatybilne przeglądarki: Mozilla Firefox 3, Google Chrome, Opera, Internet Explorer 8, Safari.

4. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, a także hasła. Rejestrujący podaje swoje dane dobrowolnie.

5. Po założeniu konta w Serwisie Użytkownik musi je aktywować klikając link, który otrzymał w wiadomości wysłanej na podany adres e-mail przez system rejestracji konta.

6. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany.

7. Login i hasło stanowią informacje poufne i Użytkownik udostępnia je podmiotom trzecim na własne ryzyko.

8. Na prośbę Użytkownika Serwis dokona całkowitego usunięcia konta po przesłaniu przez niego wiadomości e-mail na adres adres [email protected] lub [email protected] z prośbą o usunięcie konta. E-mail należy przesłać z konta e-mail podanego przy rejestracji, natomiast w treści wiadomości należy wpisać nazwę użytkownika. 9. Akceptując Regulamin Serwisu Użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych w sieci Internet przez Administratora Serwisu w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.; dalej „Ustawa"). Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w „Polityce prywatności", dostępnej tutaj.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania rejestracji użytkownika.

11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

3. Katalog firm

1. „Katalog firm"; znajdujący się w Serwisie tworzony jest w oparciu o dane wpisywane podczas dodawania firmy.

2. Wpis do „Katalogu firm"; dokonywany jest po weryfikacji i akceptacji przez Administratora Serwisu.

3. Edycja danych firmy możliwa jest jedynie przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania wpisu do katalogu lub usunięcia wpisu firmy z katalogu firm.

4. Reklama

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych reklam.

2. Po stronie Reklamodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.

3. Rodzaje świadczonych usług reklamowych oraz ceny określone są w ofercie reklamowej zamieszczonej w Serwisie.

4. Serwis może wprowadzać do sprzedaży oferty promocyjne lub inne produkty i usługi reklamowe, nieuwzględnione w ofercie na zasadach ustalanych indywidualnie.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "link reklamowy", "artykuł sponsorowany".

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niezrealizowane zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania pracy dostarczyciela energii, awarii sieci telekomunikacyjnych, jak i innych zdarzeń niezależnych od Serwisu.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia emisji albo wstrzymania dalszej emisji reklamy w następujących przypadkach:

1) naruszenie dóbr osobistych osób lub podmiotów gospodarczych,

2) niezgodność z obowiązującym prawem, przyjętymi zasadami współżycia społecznego, religijnego lub dobrymi obyczajami,

3) niezgodność z charakterem Serwisu,

4) jeżeli stanowi ścisłą konkurencję dla emitowanej już w Serwisie reklamy,

5) brak zapłaty lub opóźnienie terminie zapłaty,

6) złe przygotowanie reklamy (niskiej jakości grafika, niepoprawny wymiar),

7) bez podania przyczyny.

5. Opłaty

1. Korzystanie z Serwisu i poszczególnych Usług jest dobrowolne.

2. Wszystkie usługi poza wpisem do Katalogu Firm w wersji „Premium” oraz reklamami banerowymi są bezpłatne.

3. Usługi płatne świadczone przez Serwis są wyraźnie zaznaczone.

4. Płatności są realizowane poprzez przelew na konto:

odpady-help.pl Artur Domaszewicz

ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań

mBank: 06 1140 2004 0000 3002 7937 8006

6. Forum

1. Zabrania się na Forum umieszczania postów o charakterze: „Jestem zainteresowany, proszę o kontakt", „Zainteresowanych proszę o kontakt"; itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

2. Wpisy użytkowników niezarejestrowanych publikowane będą na Forum po akceptacji przez Administratora.

3. Wpisy użytkowników zarejestrowanych publikowane są na Forum bez koniecznej akceptacji Administratora. Jednak należy pamiętać, że nie zwalnia to z konieczności stosowania się do zasad korzystania z Forum. W przypadku nierespektowania zasad Użytkownik pomimo rejestracji może utracić prawo do publikacji wypowiedzi bez akceptacji Administratora.

4. Serwis nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum z uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie.

7. Netykieta FORUM

1. Netykieta Forum Serwisu jest integralnym elementem Regulaminu i należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do dyskusji. Użytkowników Forum Serwisu obowiązują następując zasady:

1) Wypowiadaj się kulturalnie, nie używaj wulgaryzmów.

2) Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.

3) Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

4) Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

5) Odpowiadając na post, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj.

6) Zanim utworzysz nowy wątek z prośbą o pomoc, spróbuj poszukać podobnych problemów i gotowych rozwiązań w poprzednich postach znajdujących się na Forum.

7) Tworząc nowy wątek pamiętaj o nadaniu mu odpowiedniego tytułu, który będzie skrótowo charakteryzował dane zagadnienie.

8) Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką danego Forum.

9) Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać ich.

10) Jeżeli dyskusja przerodzi się w prywatną rozmowę, kontynuuj ją poza Forum.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej bądź innej, jak również treści propagujących przemoc.

8. Newsletter

1. Zapisując sie do newslettera w naszym Serwisie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci adresu email przez Serwis.

2. Dane te będą wykorzystywane do informowania na bieżąco o zmianach w przepisach, wydarzeniach, informacjach branżowych, ofertach handlowych oraz ciekawostkach z branży ochrony środowiska.

3. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając maila z treścią NIE na adres adres [email protected] lub [email protected]

4. Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

9. Odpowiedzialność

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane działaniem Serwisu, chyba że szkoda ta jest wynikiem zawinionego działania Administratora Serwisu;

2. Przypadki losowe i wadliwe działanie skryptów, kodu źródłowego; w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za serwery zewnętrzne;

3. Nieprawdziwe informacje podawane w zgłoszeniach Użytkowników, na Forum i w Katalogu firm;

4. Treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;

5. Skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim nazwy użytkownika i hasła Użytkownika; przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy.

6. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora Serwisu.

10. Forum

1. Serwis stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. – Dz. U. z 2006 r., poz. 90.63z późn. zm.) i jest chroniony prawem.

2. Użytkownik może zamieszczać odnośniki prowadzące do którejkolwiek ze stron Serwisu.

11. Konsekwencje naruszania Regulaminu

1. W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu Administrator Serwisu ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika. Podstawą nałożenia kary regulaminowej może być:

a) obrażanie użytkowników Serwisu,

b) działanie na szkodę Serwisu,

c) spamowanie:

- dodawanie pełnych tekstów z innych stron lub prasy bez zgody autora,

- dodawanie fragmentów tekstów z innych stron lub prasy bez podania autora i źródła,

- prowadzenie działalności reklamowej za pomocą komentarzy,

- dodawanie linków do innych stron bez podania informacji o zawartości strony docelowej,

- dodawanie komentarzy w żaden sposób nie nawiązujących do tematu publikowanej wiadomości i dyskusji w komentarzach,

d) poruszanie tematów niezwiązanych z tematyką Serwisu.

12. Postanowienia ogólne

1. Każdy Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej aktów prawnych, a wszelkie spory wynikające z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu strony poddają jurysdykcji właściwych sądów polskich.

13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpady-help.pl Artur Domaszewicz, NIP:8862551423 z siedzibą w Poznaniu, J. Słowackiego 38A/15.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utworzenia i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie odpady-help.pl a podstawą prawną ich przetwarzania jest niniejszy regulamin (RODO art.6 ust.1 lit.b). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu usunięcia konta w Serwisie.

Jeśli wyrazi Pani/Pana na to zgodę to Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przetwarzane również w celu przesyłania informacji za pomocą newsletter’a, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (RODO art.6 ust.1 lit.a). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, firmom hostingowym, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem utworzenia konta na Forum odpady-help.pl. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości utworzenia konta.

Newsletter