Baner eko soft 2023 bdo

Stawki opłat

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za usługi wodne

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów

Stawki za wydanie zgód wodnoprawnych

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Stawki opłaty podwyższonej

Newsletter