Baner eko soft 2023 bdo

Publikacje branżowe

Zbigniew BUKOWSKI

Władza wodna na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

19-07-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Zbigniew BUKOWSKI

Wybrane aspekty prawne dotyczące bioodpadów

19-07-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Zbigniew BUKOWSKI

System regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w tym gospodarki odpadami, w Polsce [2018 r.]

22-05-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Marek GÓRSKI

Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem – po zmianach z lipca 2014 r. [2014 r.]

17-09-2014
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Andrzej JĘDRCZAK

Odzysk papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w instalacjach MBP [2013 r.]

29-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Barbara KOZŁOWSKA

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) [2013 r.]

14-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Anna ROLEWICZ - KALIŃSKA

Ryzyko w systemie gospodarowania odpadami medycznymi [2013 r.]

14-06-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Zbigniew BUKOWSKI

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [2013 r.]

31-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Piotr MANCZARSKI

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych [2013 r.]

20-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Barbara KOZŁOWSKA

Aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Newsletter