Top ekosoft ewidencja odpadow

Publikacje branżowe

Zbigniew BUKOWSKI

Władza wodna na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

19-07-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

Wybrane aspekty prawne dotyczące bioodpadów

19-07-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

System regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w tym gospodarki odpadami, w Polsce [2018 r.]

22-05-2018
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Marek GÓRSKI

Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem – po zmianach z lipca 2014 r. [2014 r.]

17-09-2014
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Andrzej JĘDRCZAK

Odzysk papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w instalacjach MBP [2013 r.]

29-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Barbara KOZŁOWSKA

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) [2013 r.]

14-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Anna ROLEWICZ - KALIŃSKA

Ryzyko w systemie gospodarowania odpadami medycznymi [2013 r.]

14-06-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [2013 r.]

31-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Piotr MANCZARSKI

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych [2013 r.]

20-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Piotr MANCZARSKI

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle nowo obowiązujących przepisów [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.