Sprawozdania za rok 2019

Założony przez Ochronasrodowiska-PZOM 30 grudzień 2019 o 10:55

Gość17 wrzesień 2020 o 09:09

Co wpisujemy w dziale X, jeżeli jesteśmy tylko zbierającym ( do PSZOKa i poza PSZOKiem) zużyte baterie i akumulatory (również samochodowe), a następnie przekazujemy je do zakładu przetwarzania ?

F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2020 o 09:22

Data rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarowania odpadami - czyli pierwszego wytworzenia odpadu. 

F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2020 o 14:21

Gość napisał:

Witam, jaką datę wpisuje się w  Dziale I -"data rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami" ? Chodzi o odpady medyczne, ale nie wiem, czy ma to być data rozpoczęcia działalności  w ogóle, czy data pierwszej karty KPO czy też jeszcze coś  innego? Z góry dziękuję i życzę nam cierpliwości:)


Data rozpoczęcia działalności.
F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2020 o 14:55

Wysyłając sprawozdania o wytworzonych odpadach do różnych Urzędów Marszałkowskich dołącza się do każdego sprawozdania pełnomocnictwo, a co z opłatą skarbową ? W takim przypadku każdorazowo do każdego Urzędu Miasta do którego składane będą sprawozdania należy uiścić opłatę skarbową i wtedy w polu inne dokumenty dodać potwierdzenie uiszczenia opłaty? Czy wystarczy jedna opłata skarbowa która upoważnia do reprezentowania użytkownika głównego w systemie BDO uiszczona w Urzędzie Miasta gdzie zarejestrowana jest np. siedziba firmy ? 

F4odpowiedz

Gość17 wrzesień 2020 o 21:08

niestety, do każdego osobna....

F4odpowiedz

agnieszka18 wrzesień 2020 o 07:19

agnieszka napisał:


Gość napisał:
agnieszka napisał:


Gość napisał:


Robi się sprawozdanie na każde województwo z właściwym urzędem. Dla usług w dziale 1. w każdym województwie wybieramy siedzibę i zaznaczamy opcję ze świadczeniem usług. Wytworzone odpady w dziale 11. 
Tzn, że jeżeli mam usługę w kilku gminach ,to w dziale 11 w tabeli 1 wpisuję swoje MPD zaznaczam usługę i gminę ,w której ta usługa była wykonana ? Czyli każda gmina osobno z moim MPD. Następnie do każdej gminy przypisuje kod  odpadu jako poza instalacją. A czy do urzędu w innym woj. wysyłam tylko dział 1 i 11 z uwzględnieniem w jakiej gminie była usługa ,czy całe sprawozdanie jak do mojego urzędu w MPD ?Może ,to głupie ,ale wolę się upewnić :-)


Czy tak ma być ? Proszę o podpowiedź :-)

F4odpowiedz

Aaaaa18 wrzesień 2020 o 08:40

Witam, jesteśmy spółką, która transportuje odpady. odbieramy je od właścicieli nieruchomości. Do tej pory w wersji papierowej sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami była możliwość zaznaczenia "odbieranie odpadów komunalnych" w BDO już nie ma, a pozostałe opcje mnie nie dotyczą bo nie zbieram, nie wytwarzam, nie odzyskuję i nie unieszkodliwiam. Co w takim wypadku? Help

F4odpowiedz

agnieszka18 wrzesień 2020 o 09:55

Witam,

Dział X tabela 1. -zebrane baterie.  Jestem firmą zbierającą odpady jak również baterie i akumulatory od firm ,a potem je przekazuję do zakładu przetwarzania to ,którą opcję muszę zaznaczyć "Masa
zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
zebranych bezpośrednio dla wprowadzającego baterie lub akumulatory" czy " Masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących" ?F4odpowiedz

Modlniczka18 wrzesień 2020 o 12:16

Witam,

Sprawozdawczość, dział XI, tabela I.
Czy komuś udało się rozwiązać problem z nie zaznaczonym checkboxem "pozycja uzupełniona" pomimo wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli "opcje"
Podziękowania za jakąkolwiek pomoc.F4odpowiedz

Gość18 wrzesień 2020 o 12:39

Gość napisał:

Witam. Czy wytwórca odpadów poza dzialem XI w sprawozdaniu rocznym ,wypełnia też dział XIII, Podpunkt 7 o stanie magazynowym na 31.12. ? 


podłączam się do pytania
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter