Baner eko soft 2023 bdo

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

W raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBiZE), jedną z wymaganych informacji dotyczących instalacji do spalania paliw jest podanie dla wskazanego źródła (np. kotła grzewczego) jego mocy znamionowej i nominalnej mocy cieplnej.

Moc znamionową odczytujemy z tabliczki znamionowej (lub specyfikacji technicznej) kotła. Jest to energia, jaką jest w stanie wyprodukować kocioł zgodnie z jego projektem.

Nominalna moc cieplna to wielkość zawarta również w specyfikacji technicznej kotła. Jest to energia, jaką wprowadzamy do kotła z paliwem (gaz/węgiel/olej) np. wyliczona z kaloryczności węgla (kJ) / czas w jakim został spalony (s).

Moc znamionowa kotła / nominalna moc cieplna = sprawność kotła

UWAGA!: Sprawność kotła może wynieść powyżej 100% np.: w przypadku kotłów kondensacyjnych, w których ciepło odzyskiwane jest również ze spalin.

W przypadku małych kotłów ciepłowniczych czasem trudno odnaleźć informację o nominalnej mocy cieplnej. Dlatego KOBiZE, dopuszcza wpisanie tej samej wartości mocy znamionowej i cieplnej, w przypadku kotłów do 1 MW niezależnie od  tego, którą z wartości uda się ustalić.

 

Poradniki i instrukcje związane z raportem KOBiZE są dostępne pod adresem:

https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index

 

Inne przydatne porady:

Czy raport do KOBiZE należy wysłać pocztą

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Czy emitory można łączyć w grupy

Czas pracy instalacji

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter