Baner eko soft 2023 bdo

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.), podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia bieżącego oraz (ewentualnie) zaległych sprawozdań do Krajowej bazy.

Ustawa nie wskazuje jednak bezpośrednich finansowych sankcji karnych za brak złożenia raportu do Krajowej bazy lub złożenie go w formie niepełnej.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBiZE) nie jest organem administracyjnym, nie posiada uprawnień ani narzędzi służących do ukarania podmiotu za niewypełnianie ustawowych obowiązków. Kary w przedmiotowym wypadku nie mogą być też nakładane przez starostę, marszałka województwa, ani regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ponieważ nie wchodzi to w zakres ich uprawnień.

W przypadku niezłożenia raportu do KOBiZE, zastosowanie mają regulacje ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 ze zm.). Oznacza to, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE. W razie jego braku lub stwierdzenia uchybień, w zarządzeniach pokontrolnych organ kontrolny może nałożyć obowiązek uzupełnienia/poprawy takiego raportu.

Za niewykonanie zarządzeń pokontrolnych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (art. 31a ust. 1 ww. ustawy).

 

Inne przydatne porady:

Czy raport do KOBiZE należy wysłać pocztą

Czas pracy instalacji

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl

 
Powrót

Newsletter