Baner eko soft 2023 bdo

Czy emitory można łączyć w grupy?

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Zgodnie ze znajdującym się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBiZE) poradnikiem "Uzupełnienie do Poradnika Dotyczącego sporządzania i wprowadzania rocznego raportu do Krajowej bazy" w zakresie wprowadzanych danych o EMITORACH, EMISJI oraz PRODUKCJI I PRZETWRAZANIU", w szczególnych przypadkach można zastosować połączenie emitorów w grupę czyli w tzw. emitor zastępczy. Takie grupowanie można zastosować m.in. w przypadku eksploatacji hali z wentylacją mechaniczną czy szeregu pojedynczych emitorów, przez które jest wyprowadzane powietrze z tych samych procesów np. spawania. Taka opcja pozwala na znaczne przyspieszenie uzupełniania raportu do KOBIZE, ponieważ zamiast wprowadzania np. 15 pojedynczych emitorów, możemy podać tylko jeden – emitor zastępczy.

Emitor zastępczy można wprowadzić do raportu do KOBIZE:

  • zgodnie ze zdefiniowanym emitorem zastępczym określonym w uzyskanym pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W takim przypadku do raportu wpisujemy dane emitora zbiorczego (Wysokość, Średnica, Temperatura gazów odlotowych, Strumień objętości gazów odlotowych) określone w pozwoleniu,
  • samodzielnie, uśredniając dane dla wszystkich emitorów, które chcemy ująć, jako emitor zbiorczy. W przypadku braku możliwości uśrednienia danych lub braku danych dla poszczególnych emitorów wprowadzamy: Wysokość = wysokość hali, Średnica = 0, Temperatura gazów odlotowych = 1000, Strumień objętości gazów odlotowych = 0.

Współrzędne geograficzne emitora zastępczego, to zawsze współrzędne geograficznego środka hali/zakładu.

W zakładce Lista przewodów, w polu Oznaczenie wprowadzamy liczbę emitorów, które składają się na emitor zastępczy np. 10 emitorów. W przypadku emitora zbiorczego z szeregu pojedynczych emitorów w zakładce Lista źródeł, w polu Oznaczenie należy wpisać listę zagregowanych źródeł np. 5 stanowisk spawalniczych. 

Jeżeli w skład emitora zastępczego wchodzą zarówno emitory zadaszone, jak i niezadaszone – nie należy zaznaczać pola Zadaszenie.

 

Poradniki i instrukcje związane z raportem KOBiZE są dostępne pod adresem:

https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index

 

Inne przydatne porady:

Czy raport do KOBiZE należy wysłać pocztą

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Czas pracy instalacji

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter