Baner eko soft 2023 bdo

Czy raport do KOBiZE należy wysłać pocztą?

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

„Raportu do Krajowej bazy” składnego poprzez konto utworzone w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBiZE) nie wysyła się w wersji papierowej. Raport uzupełnia się elektronicznie po zalogowaniu na stronie KOBiZE. Po wypełnieniu wszystkich danych wybieramy przycisk „Wyślij”, w ten sposób raport trafia do Administratora Krajowej bazy.

Sporządzony raport jest dostępny w formacie PDF zarówno przez jak i po jego zatwierdzaniu i wysłaniu. Zaleca się, aby pobrać raport i potwierdzenie jego nadania oraz przechowywać je w swojej dokumentacji, ponieważ organy kontrolne mogą żądać wglądu do tej sprawozdawczości do 5 lat wstecz. Należy zwrócić uwagę, że raport KOBiZE jest dostępny do pobrania w kilku plikach PDF, ponieważ osobno generowane są raporty dla miejsc korzystania ze środowiska, sprawozdanie w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz eksploatacji urządzeń.

Jeśli dysponujemy profilem zaufanym e-PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, również wniosek o utworzenie konta lub aktualizację danych zawartych w KOBiZE, możemy przesłać w formie elektronicznej. Jeśli nie posiadamy takich możliwości, nadal dostępna jest opcja wysłania formularza pocztą tradycyjną. Wówczas po wcześniejszym wypełnianiu elektronicznego formularza na stronie KOBiZE i pobrania go w formacie PDF, należy go wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać na adres:

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB

ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

z dopiskiem: "Krajowa baza"

 

Inne przydatne porady:

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Czy emitory można łączyć w grupy

Czas pracy instalacji

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter