Baner eko soft 2023 bdo

Czas pracy instalacji

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

W ramach raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBiZE), jedną w wymaganych informacji dotyczących instalacji i jej ewentualnych źródeł jest podanie ich czasu pracy w ciągu roku.

Jeżeli na jedną instalację składa się kilka źródeł, lecz pracują one w różnych okresach podajemy czas, w jakim uruchomione było choćby jedno źródło. Jeśli źródła pracowały równocześnie, przez ten sam okres, to nie sumuje się ich czasu pracy.

 

Przykład I

Kotłownia składa się z 3 kotłów: Kocioł 1, Kocioł 2 i Kocioł 3. Kocioł 1 pracował 3 miesiące w roku, Kocioł 2 pracował 6 miesięcy, jedynie Kocioł 3 pracował pełne 12 miesięcy. Zatem czas pracy całej instalacji wynosi 12 miesięcy (ponieważ co najmniej jedno źródło pracowało pełne 12 miesięcy).

Przykład II

W tej samej kotłowni, Kocioł 1 pracował pierwsze 2 miesiące w roku, następnie przez kolejne 3 miesiące pracował Kocioł 2, a przez kolejne 4 miesiące pracował Kocioł 3. Zatem czas pracy całej instalacji wynosi 9 miesięcy (2 miesiące + 3 miesiące + 4 miesiące). Oznacza to, że źródła pracowały szeregowo – po wyłączeniu jednego źródła, załączano kolejne.

Przykład III

W tej samej kotłowni Kocioł 1, Kocioł 2 i Kocioł 3 pracowały w tym samym czasie, przez 6 miesięcy. Zatem czas pracy całej instalacji wynosi 6 miesięcy (źródła pracowały równolegle).

Przykład IV

W tej samej kotłowni Kocioł 1 i Kocioł 2 pracowały w tym samym czasie, przez pierwsze 6 miesięcy w ciągu roku. Po tym czasie zostały wyłączone. Przez kolejne 2 miesiące pracował tylko Kocioł 3. Następnie ponownie uruchomiono Kocioł 1 i Kocioł 2. Kotły pracowały przez 4 miesiące. Zatem czas pracy całej instalacji wynosi 12 miesięcy (Kotły 1 i 2 przez 10 miesięcy pracowały równolegle, a w przerwie pomiędzy ich pracą uruchomiono Kocioł 3).  

Powyższe założenie ma zastosowanie do dowolnych źródeł i instalacji.

 

Inne przydatne porady:

Czy raport do KOBiZE należy wysłać pocztą

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Czy emitory można łączyć w grupy

Nominalna moc cieplna, a moc znamionowa kotła do KOBiZE

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter