Banner kwiecien 2022 v2

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez Aga 02 styczeń 2020 o 17:30

Gość

14 grudzień 2021 o 08:10

napisał:

W firmie ktoś wpisał KEO w roku 2021, przy wprowadzaniu danych za rok 2020 (keo zostały fizycznie założone w 2021... A miały być na 2020, tylko że w 2020 nikt ich nie wprowadzil). Jak wybrnąć z tego przy rozliczaniu roku 2021, bo teraz keo wprowadzić prawidłowo w tym roku, ale nie można powielić wpisów istniejących... nie dało się na początku stycznia założyć już KEO na 2020, zakładały się automatem na 2021. Trzeba usunąć wpisy dot. 2020 r. (ten rok pozostanie bez KEO) i powprowadzać wpisy z 2021
F4odpowiedz

Gość

14 grudzień 2021 o 10:29

napisał:


napisał:


W firmie ktoś wpisał KEO w roku 2021, przy wprowadzaniu danych za rok 2020 (keo zostały fizycznie założone w 2021... A miały być na 2020, tylko że w 2020 nikt ich nie wprowadzil). Jak wybrnąć z tego przy rozliczaniu roku 2021, bo teraz keo wprowadzić prawidłowo w tym roku, ale nie można powielić wpisów istniejących... 

nie dało się na początku stycznia założyć już KEO na 2020, zakładały się automatem na 2021. Trzeba usunąć wpisy dot. 2020 r. (ten rok pozostanie bez KEO) i powprowadzać wpisy z 2021


W KEO za kolejne lata będą wisieć wpisy z poprzednich lat, trzeba uważać aby ich nie zaciągnąć do ewidencji.
F4odpowiedz

Gość

14 grudzień 2021 o 10:37

napisał:


napisał:


Dzień dobry,


Firma produkcyjna posiada kilka hal.


W


jednej hali jest produkcja, w drugiej hali produkcja i pakowanie


ręczne, w trzeciej hali rozpakowywanie surowca ręczne,a w czwartej hali


są pakowane produkty i przyjmowane zwroty (rozpakowanie) ręczne. Używany


jest wózek widłowy do przewiezienia/przestawienia surowca, produktów.
1)


Czy odpady, które powstają w drugiej hali dotyczące pakowania, powstają


poza instalacją, czy powinniśmy je uwzględnić w bdo jako odpady


powstające w instalacji czy poza instalacją? Odpady w pewnym stopniu są


związane z instalacją. Produkty powstały w instalacji, ale zostały


przewiezione do spakowania do innej hali.


2) Czy w pozostałych halach także powstaje odpad poza instalacją?


3)


Podczas produkcji na linii/poza linią pakowane są produkty w opakowania


foliowe (zgrzewane) albo owinięte w folię bąbelkową, papierowe. Podczas


pakowania powstają odpady. W jakim kodzie powinniśmy uwzględnić


powstałe odpady, w kodzie 150101 (opakowania papier), 15 01 02


(opakowania tworzywa sztuczne) czy inny kod taki jak dla produkcji?
Z odpadami opakowaniowymi: z instalacji czy poza nią - to powszechny problem, różnie jest to uznawane przez zakłady; problem jest rozwiązywany w przypadku procedury uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów- wówczas jest to uzgodnione z organem wydającym decyzję.
Ogólną zasada jest klasyfikacja odpadów opakowaniowych jako powstające z instalacji, jeśli w przypadku braku instalacji nie powstałyby w zakładzie, np. opakowania po surowcach. Poza instalacją powstaną ew. te opakowania po zwrotach (jeśli chcecie osobną ewidencję prowadzić i zaznaczać, że poza instalacją powstają). Co do pozostałości materiałów do pakowania - tez bym klasyfikowała jako odpad opakowaniowy (inny niż opakowaniowy będzie powstawał np. w zakładach produkujących opakowania, czy inne produkty z tych surowców). Pytanie jeszcze co macie na fakturze zakupu tych materiałów? jeśli nazwa wskazuje, że materiał służy do pakowania - to tym bardziej bym klasyfikowała jako odpady opakowaniowe.Na fakturach zakupu widnieje, np.folia do termodruku, etykiety, opakowania kartonowe.
W tym momencie, jeśli rozpakujemy surowiec na hali pomocniczej, na tej hali nie ma instalacji, to mimo wszystko uznajemy, że odpad powstał w wyniku instalacji, ponieważ surowiec przewieziemy do instalacji do innej hali.Dobrze rozumiem.

F4odpowiedz

Gość

14 grudzień 2021 o 12:45

Jako Urząd chcemy przekazać zużyte drukarki. Jaki kod użyc i jak to wygląda jeśli będzie od tego firma która  przetransportuje te odpady.

F4odpowiedz

Gość

14 grudzień 2021 o 14:01

napisał:


napisał:


W firmie ktoś wpisał KEO w roku 2021, przy wprowadzaniu danych za rok 2020 (keo zostały fizycznie założone w 2021... A miały być na 2020, tylko że w 2020 nikt ich nie wprowadzil). Jak wybrnąć z tego przy rozliczaniu roku 2021, bo teraz keo wprowadzić prawidłowo w tym roku, ale nie można powielić wpisów istniejących... 

nie dało się na początku stycznia założyć już KEO na 2020, zakładały się automatem na 2021. Trzeba usunąć wpisy dot. 2020 r. (ten rok pozostanie bez KEO) i powprowadzać wpisy z 2021


ZA 2020 można zrobić papierową ewidencję.
F4odpowiedz

Gość

14 grudzień 2021 o 14:17

napisał:

Jako Urząd chcemy przekazać zużyte drukarki. Jaki kod użyc i jak to wygląda jeśli będzie od tego firma która przetransportuje te odpady.16 02 14
Przekazując odpad firmie należy wystawić KPO, do 100 kg nie trzeba prowadzić ewidencji.
Mozna też przekazać nieprofesjonalnemu zbieraczowi odpadów wtedy bez KPO i bez ewidencji (do 100 kg)
F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 584

Od: 19.03.2017

14 grudzień 2021 o 14:50

napisał:


napisał:
napisał:W firmie ktoś wpisał KEO w roku 2021, przy wprowadzaniu danych za rok 2020 (keo zostały fizycznie założone w 2021... A miały być na 2020, tylko że w 2020 nikt ich nie wprowadzil). Jak wybrnąć z tego przy rozliczaniu roku 2021, bo teraz keo wprowadzić prawidłowo w tym roku, ale nie można powielić wpisów istniejących...ZA 2020 można zrobić papierową ewidencję.Chyba nie w każdej sytuacji.


"Art. 236a. [Papierowa forma dokumentów ewidencji odpadów]

1.
W
okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie
dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie
karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w
formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi
kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w
tej formie."

F4odpowiedz

Gość

15 grudzień 2021 o 09:15

napisał:


napisał:


Jako Urząd chcemy przekazać zużyte drukarki. Jaki kod użyc i jak to wygląda jeśli będzie od tego firma która przetransportuje te odpady.

16 02 14
Przekazując odpad firmie należy wystawić KPO, do 100 kg nie trzeba prowadzić ewidencji.
Mozna też przekazać nieprofesjonalnemu zbieraczowi odpadów wtedy bez KPO i bez ewidencji (do 100 kg)


A co to dokładnie  znaczy, że nie trzeba prowadzic ewidencji ? jestem nowy z temacie wiec bede wdzieczny za pomoc.
F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 584

Od: 19.03.2017

15 grudzień 2021 o 13:36

napisał:

A co to dokładnie znaczy, że nie trzeba prowadzic ewidencji ? jestem nowy z temacie wiec bede wdzieczny za pomoc.


 
PODMIOTY ZWOLNIONE Z EWIDENCJI ODPADÓW
(art. 61 ust. 4 ustawy o odpadach)Wytwórcy odpadów komunalnych, w tym osoby fizyczne Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te
zostały przekazane do stacji demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
zbierania pojazdów.Osoby fizyczne, które wykorzystują odpady na potrzeby własne. Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.Wytwórcy 46 rodzajów odpadów (w tym 5 odpadów niebezpiecznych) do
osiągnięcia określonych w rozporządzeniu limitów. Podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów
(art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach). Przykładowo: zbieranie leków i opakowań
po lekach w aptekach, zbieranie i przyjmowanie zużytych artykułów
konsumpcyjnych w sklepach.Wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót
budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
(obowiązuje od 2022 roku)

Uproszczona ewidencja odpadów


Zgodnie z
art. 71 ustawy o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić:
wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy w danym roku wytworzyli mniej
niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych,wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne (poza odpadami
komunalnymi), którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 5 ton (5 Mg)
odpadów, transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów
 dysponujący powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz.
Uwaga!
Powyższe limity dotyczą całego podmiotu a nie miejsca prowadzenia działalności
(MPD). Jeżeli podmiot prowadzi działalność w wielu miejscach i łącznie przekracza
5 ton odpadów lub 100 kg odpadów niebezpiecznych musi prowadzić pełną
ewidencję odpadów.
Uproszczona ewidencja odpadów oznacza, że uprawniony podmiot nie musi
wypełniać w BDO karty ewidencji odpadów. Wystarczą w takim przypadku tylko
karty przekazania odpadu. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie
zwalnia z obowiązku składania corocznego sprawozdania o odpadach do marszałka
województwa, które składane jest tylko za pośrednictwem sytemu BDO.

F4odpowiedz

Gość

16 grudzień 2021 o 10:10

napisał:    Jako Urząd przekraczamy limit czyli jest więcej niz 100 kg. Teraz bedziemy oddawac te odpady z całego roku. Czyli wystawiamy KPO.
A co z kartą ewidencji odpadów? Kiedy ja wystawimy czy ja wystawiamy jedna z całego roku?


napisał:
A co to dokładnie znaczy, że nie trzeba prowadzic ewidencji ? jestem nowy z temacie wiec bede wdzieczny za pomoc.

 
PODMIOTY ZWOLNIONE Z EWIDENCJI ODPADÓW
(art. 61 ust. 4 ustawy o odpadach)Wytwórcy odpadów komunalnych, w tym osoby fizyczne Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te
zostały przekazane do stacji demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
zbierania pojazdów.Osoby fizyczne, które wykorzystują odpady na potrzeby własne. Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.Wytwórcy 46 rodzajów odpadów (w tym 5 odpadów niebezpiecznych) do
osiągnięcia określonych w rozporządzeniu limitów. Podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów
(art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach). Przykładowo: zbieranie leków i opakowań
po lekach w aptekach, zbieranie i przyjmowanie zużytych artykułów
konsumpcyjnych w sklepach.Wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót
budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
(obowiązuje od 2022 roku)Uproszczona ewidencja odpadów

Zgodnie z
art. 71 ustawy o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić:
wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy w danym roku wytworzyli mniej
niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych,wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne (poza odpadami
komunalnymi), którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 5 ton (5 Mg)
odpadów, transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów
 dysponujący powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz.
Uwaga!
Powyższe limity dotyczą całego podmiotu a nie miejsca prowadzenia działalności
(MPD). Jeżeli podmiot prowadzi działalność w wielu miejscach i łącznie przekracza
5 ton odpadów lub 100 kg odpadów niebezpiecznych musi prowadzić pełną
ewidencję odpadów.
Uproszczona ewidencja odpadów oznacza, że uprawniony podmiot nie musi
wypełniać w BDO karty ewidencji odpadów. Wystarczą w takim przypadku tylko
karty przekazania odpadu. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie
zwalnia z obowiązku składania corocznego sprawozdania o odpadach do marszałka
województwa, które składane jest tylko za pośrednictwem sytemu BDO.F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter