Banner kwiecien 2022 v2

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez Aga 02 styczeń 2020 o 17:30

Gość

17 listopad 2021 o 09:21

Witam,

niektóre odpady przyjmujemy na KPOK, a musimy przekazać na KPO, bo odbierający inaczej od Nas nie odbierze,

Moje pytanie brzmi, czy w KEOK, mogę zaciągnąć tą KPO w rubryce przekazane? Bo od niedawna pojawiła się taka możliwość, tylko nie mam pojęcia w jakich okolicznościach jest ona dopuszczalna... łatwej byłoby liczyć stany magazynowe, bo byłoby to w jednej ewidencji, a nie odpady przyjęte na KPOK w ewidencji komunalnych odpadów, a przekazane na KPO w ewidencji zwykłej.

F4odpowiedz

Gość

17 listopad 2021 o 12:50

Dzień dobry, nasza firma dotychczas nie wytwarzała odpadów innych niż
niebezpieczne powyżej 5 Mg.

W roku 2021 w styczniu na podstawie karty KPO przekazała
0,02 Mg odpadów kod 16 02 13 czyli zmieściła się w limicie określonym Rozporządzeniem
Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.

W styczniu również zostały przekazane na podstawie karty KPO
odpady z kodem 16 02 14 w ilości 0,2200 Mg (limit przekroczony).

Następnie w październiku również na podstawie karty KPO
zostały przekazane odpady z kodem 17 04 05 w ilości 4,90 Mg.

Właśnie wtedy został przekroczony limit 5 Mg odpadów, o których
mowa w ustawie o odpadach.

Jak w takiej sytuacji firma powinna postąpić? 

Czy należy dokonać wpisu w KEO z każdym rodzajem powyższych odpadów podając ich stany magazynowe na dzień 01.01 a następnie przekazać je zgodnie z wystawionymi wcześniej KPO?  

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 584

Od: 19.03.2017

18 listopad 2021 o 09:10

napisał:Dzień dobry, nasza firma dotychczas nie wytwarzała odpadów innych niż

niebezpieczne powyżej 5 Mg.


W roku 2021 w styczniu na podstawie karty KPO przekazała

0,02 Mg odpadów kod 16 02 13 czyli zmieściła się w limicie określonym Rozporządzeniem

Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.


W styczniu również zostały przekazane na podstawie karty KPO

odpady z kodem 16 02 14 w ilości 0,2200 Mg (limit przekroczony).


Następnie w październiku również na podstawie karty KPO

zostały przekazane odpady z kodem 17 04 05 w ilości 4,90 Mg.


Właśnie wtedy został przekroczony limit 5 Mg odpadów, o których

mowa w ustawie o odpadach.


Jak w takiej sytuacji firma powinna postąpić? 


Czy należy dokonać wpisu w KEO z każdym rodzajem powyższych odpadów podając ich stany magazynowe na dzień 01.01 a następnie przekazać je zgodnie z wystawionymi wcześniej KPO?  Wpisy na dzień 01.01. dokonuje się na podstawie wytworzenia w danym roku odpadów, które pozostają na następny rok. . Jeżeli odpad zostanie wytworzony w 2021 i pozostanie na następny rok 2022- wtedy należy wpisać stan na dzień 01.01.2022r. Jeżeli ten odpad ,o którym jest"mowa"  został wytworzony w 2020r i pozostał na 2021r, to wtedy należy zrobić wpis na 01.01. na każdy kod osobno.

F4odpowiedz

Gość

18 listopad 2021 o 09:15

Witam. Jesteśmy firmą która ma wpis do BDO jako firma przetwarzajaca odpady. Chcemy zabrać odpad od osoby, która jest zwolniona z prowadzenia bdo a posiada odpady. Ta firma oczekuje od nas zaswiadczenie, ze my te odpady zabraliśmy.  Reasumujac, firma która przekaże odpad nie wystawi kpo,bo nie ma. a oczekuje zaswiadczenie , ze my zabralismy ten odpad. Jak by miało wyglądać takie zaswiadczenie? Pozdrawiam

F4odpowiedz

Gość

18 listopad 2021 o 12:41

napisał:


napisał:


Dzień dobry, nasza firma dotychczas nie wytwarzała odpadów innych niż


niebezpieczne powyżej 5 Mg.
W roku 2021 w styczniu na podstawie karty KPO przekazała


0,02 Mg odpadów kod 16 02 13 czyli zmieściła się w limicie określonym Rozporządzeniem


Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.
W styczniu również zostały przekazane na podstawie karty KPO


odpady z kodem 16 02 14 w ilości 0,2200 Mg (limit przekroczony).
Następnie w październiku również na podstawie karty KPO


zostały przekazane odpady z kodem 17 04 05 w ilości 4,90 Mg.
Właśnie wtedy został przekroczony limit 5 Mg odpadów, o których


mowa w ustawie o odpadach.Jak w takiej sytuacji firma powinna postąpić?
Czy należy dokonać wpisu w KEO z każdym rodzajem powyższych odpadów podając ich stany magazynowe na dzień 01.01 a następnie przekazać je zgodnie z wystawionymi wcześniej KPO?  


Wpisy na dzień 01.01. dokonuje się na podstawie wytworzenia w danym roku odpadów, które pozostają na następny rok. . Jeżeli odpad zostanie wytworzony w 2021 i pozostanie na następny rok 2022- wtedy należy wpisać stan na dzień 01.01.2022r. Jeżeli ten odpad ,o którym jest"mowa" został wytworzony w 2020r i pozostał na 2021r, to wtedy należy zrobić wpis na 01.01. na każdy kod osobno.Wszystko to co napisałam zostało wytworzone w 2021 roku i od razu przekazane na podstawie KPO. Przy ostatnim wywozie odpadu z kodem 17 04 05, jak przeważyli na miejscu wyszło 4,90 Mg. Po zsumowaniu tego 4,90 Mg i kodu 16 02 14 w ilości 0,2200 Mg (który został przekazany w styczniu) daje mi 5,12Mg (czyli przekroczenie, wg ustawy) i dlatego nie wiem jak to "ugryźć" od strony BDO, żeby było dobrze. Bo żadne odpady nam już w firmie nie zostały. Trafiłam na taką interpretacje na LEX-ie "Jednakże w przypadku, gdy podmiot planuje wytworzenie
odpadów w ilości nieprzekraczającej limitów z rozporządzenia, natomiast ten
limit w ciągu roku przekroczy, powinien on prowadzić ewidencję odpadów od
momentu przekroczenia limitu."
I zastanawiam się, czy rozumieć to tak, że teraz nic już z tym nie robię, ale gdybyśmy jeszcze wytworzyli jakiś odpad, to zakładam KEO dla tego odpadu. 
Czy powinnam już założyć KEO dla tych 4,9 Mg i od razu je "ściągnąć" ze stanu na podstawie tej KPO? 
F4odpowiedz

Gość

19 listopad 2021 o 11:13

napisał:

Witam,

niektóre odpady przyjmujemy na KPOK, a musimy przekazać na KPO, bo odbierający inaczej od Nas nie odbierze,

Moje pytanie brzmi, czy w KEOK, mogę zaciągnąć tą KPO w rubryce przekazane? Bo od niedawna pojawiła się taka możliwość, tylko nie mam pojęcia w jakich okolicznościach jest ona dopuszczalna... łatwej byłoby liczyć stany magazynowe, bo byłoby to w jednej ewidencji, a nie odpady przyjęte na KPOK w ewidencji komunalnych odpadów, a przekazane na KPO w ewidencji zwykłej.Wręcz powinno się tak robić
F4odpowiedz

Gość

19 listopad 2021 o 12:29

napisał:

Witam. Jesteśmy firmą która ma wpis do BDO jako firma przetwarzajaca odpady. Chcemy zabrać odpad od osoby, która jest zwolniona z prowadzenia bdo a posiada odpady. Ta firma oczekuje od nas zaswiadczenie, ze my te odpady zabraliśmy.  Reasumujac, firma która przekaże odpad nie wystawi kpo,bo nie ma. a oczekuje zaswiadczenie , ze my zabralismy ten odpad. Jak by miało wyglądać takie zaswiadczenie? Pozdrawiam


To może być ten sam dokument/zaświadczenie/zlecenie/potwierdzenie /WZ, które będziecie posiadali jako transportujący odpady (bo jakiś dokument podczas transportu musi być, nawet jeśli nie jest wymagana KPO). Taki dokument  powinien zawierać informacje: data, kto przekazuje odpad, do kogo, kto transportuje i co to jest za odpad, podpisy, pieczątki. Jak firma sama przywiezie swój odpad, to np.  informacje kto  przekazuje, data, kto przyjmuje, rodzaj i ilość odpadu.

F4odpowiedz

Gość13

19 listopad 2021 o 13:14

Witam, czy mogę prosić o informację? Czy w BDO należy umieszczać informację o fakturach za odpady? Jeśli tak, jak to robić?

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 584

Od: 19.03.2017

19 listopad 2021 o 13:29

napisał:

Witam. Jesteśmy firmą która ma wpis do BDO jako firma przetwarzajaca odpady. Chcemy zabrać odpad od osoby, która jest zwolniona z prowadzenia bdo a posiada odpady. Ta firma oczekuje od nas zaswiadczenie, ze my te odpady zabraliśmy. Reasumujac, firma która przekaże odpad nie wystawi kpo,bo nie ma. a oczekuje zaswiadczenie , ze my zabralismy ten odpad. Jak by miało wyglądać takie zaswiadczenie? Pozdrawiam


Takie oświadczenie powinna wystawić firma ,która oddaje.


OŚWIADCZENIE

Niniejszym
oświadczam, że zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia
14.12.2012 r.
o odpadach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami) podlegam zwolnieniu z
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Jednocześnie oświadczam,
że jako wytwórca odpadów nie przekraczam limitu ilości odpadu o
kodzie ....wymienionym
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w
sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów
(Dz. U. 2019
poz. 2531).


Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy sankcji w postaci administracyjnej
kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez wpisu
w BDO w
przypadku przekroczenia ilości lub rodzajów odpadów określonych w
ww. rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w
sprawie rodzajów
i ilości odpadów, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
.


………………………………..……………………………………………………….(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………..(adres zamieszkania)………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..
………..…………………………..…………………………(miejscowość, data)
(czytelnie imię i nazwisko)

F4odpowiedz

Gość11

22 listopad 2021 o 07:59

napisał:

Witam, czy mogę prosić o informację? Czy w BDO należy umieszczać informację o fakturach za odpady? Jeśli tak, jak to robić?Taki obowiązek nie został póki co  wprowadzony, jest w projekcie ustawy z 2020 r. (Projekt UD33)
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter