Baner eko soft 2023 bdo

GOŚĆ

14 listopad 2014 o 15:01


WitamProszę o pomoc.Czy firma która zajmuje się odbiorem i transportem odpadów , posiada samochody typu śmieciarki, pod plandeka , busy i tiry robi sprawozdanie do marszałka musi dodatkowo robić raport do KOBIZE?

F4odpowiedz

Użytkownik usunięty przez Administratora

14 listopad 2014 o 15:15


Witam,emisja z samochodów to w KOBiZE drażliwy temat.KOBiZE twierdzi, że powinniśmy rozliczać tylko emisję z terenu naszej działalności, czyli teoretycznie auta nie wchodzą w rachubę. Patrząc jednak literalnie na teren zakładu to auta parkują na terenie zakładu i powinniśmy rozliczyć emisję jaka następuje gdy auta wyjeżdżają i wracają na bazę (absurd!). Szczerze powiedziawszy nie da się tego obliczyć. Można bawić się w szacunki, ale nie będą one miały nic wspólnego z realną emisją.Zgodnie z art 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji raport do KOBiZE powinien skaładać każdy podmiot korzystający ze środowiska, a posiadanie pojazdów klasyfikowane jest jako korzystanie ze środowiska (liczymy przecież za to opłaty środowiskowe):"Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego"Skoro informacje o spalanym paliwie gromadzimy dla rozliczenia opłat - warto też wypełnić raport do KOBiZE wprowadzając dane analogiczne jak dla opłat - za całe spalone paliwo (żaden urząd nie zarzuci nam, że wproadzimy więcej danych niz powinniśmy, ale za brak raportu już można dostać mandat podczas kontroli WIOŚ). UWAGA! Paliwo dla opłat środowiskowych rozliczamy dla siedziby głównej firmy...

F4odpowiedz

GOŚĆ

15 listopad 2014 o 10:08


Obecnie stanowisko KOBIZE jest nastepujace:"Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3 poz. 4 – dalej: rozporządzenie) raport wprowadza się do Krajowej bazy za pośrednictwem utworzonego w niej (Krajowej bazie) elektronicznego konta. Konto to tworzy się odrębnie dla każdego zakładu (w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), w drodze bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl.Przepisy rozporządzenia nie określają sposobu otwierania kont w Krajowej bazie dla podmiotu niewładającego zakładem (prowadzącego działalność bez użycia instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Poś). Jednocześnie przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami nie znoszą obowiązku sporządzenia raportu i jego wprowadzenia do Krajowej Bazy w sytuacji, gdy sposób ten nie został określony w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w odniesieniu do określonych kategorii podmiotów objętych tym obowiązkiem. Do kategorii tej należą np. podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują wyłącznie urządzenia, do których zgodnie...

F4odpowiedz

GOŚĆ

17 listopad 2014 o 14:22


Ponieważ firma nie posiada konta w Kobize czyli jeśli wprowadzę teraz dane do KOBIZE to nie będzie żadnego problemu,że z takim opoźnieniem?

F4odpowiedz

GOŚĆ

28 listopad 2014 o 08:04


My też nie mieliśmy konta w KOBIZE ... a jest ... hmmm... 2014 rok. Obecnie wprowadzam dane, a za chwilę im to wyślę. Jak mają nas ukarać, to przynajmniej lepiej jest że to sami z siebie nadganiamy braki niż pod wpływem kontroli/kary. A i tak, trzeba to zrobić .... 

F4odpowiedz

Użytkownik usunięty przez Administratora

28 listopad 2014 o 12:10


KOBiZE nie ma uprawnień kontrolnych, więc z ich strony nie mozemy spodziewać się żadnych kar za nieterminową sprawozdawczość. To co może nam grozić, to jeżeli nie zdążymy wypełnić sprawozdań, a trafi nam się kontrola WIOŚ to możemy otyrzymać manat w wyskości zwykle 500 zł i nakaz uzupełnienia sprawozdań :)Pozdrawiam

F4odpowiedz

Gość

18 listopad 2019 o 07:42

Czy zaszły jakieś istotne zmiany dotyczące sprawozdań za 2019 r. w KOBIZE, CRO i opłat środowiskowych?

F4odpowiedz

Gość

18 listopad 2019 o 08:21

Gość napisał:

Czy zaszły jakieś istotne zmiany dotyczące sprawozdań za 2019 r. w KOBIZE, CRO i opłat środowiskowych?


Z tego co się orientuje to opłaty środowiskowe za 2019 maja być liczone na podstawie raportu KOBiZE - ale to raczej zawsze się raportowało tak by oba sprawozdania były zgodne.
F4odpowiedz

Gość

18 listopad 2019 o 08:43

Kary za brak wpisu do KOBiZE.

Czy zapisy art. 285 ust 3 Prawa ochrony środowiska oznaczają, że każdy przed złożeniem sprawozdania do marszałka za 2019r. najpierw musi zarejestrować się i złożyć sprawozdanie do KOBiZE?
Czy złożenie sprawozdania do marszałka na podstawie innych wyliczeń, wskaźników niż w KOBiZE naraża firmę na kary za nieprawidłowo złożene sprawozdanie?

POŚ Art. 285 

 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w
okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

 2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za
dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

 3. Opłatę
za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie
wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie
, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
.


F4odpowiedz

Ewelina

27 grudzień 2019 o 13:38

Raport z opłat środowiskowych w KoBize
- witam czy ktoś z Państwa badał już temat raportu z opłat środowiskowych generowany i uzupełniany w  Kobize> czy za rok 2019 robić emisję w Kobize i po staremu emisję na drukach dla opłat środowiskowych czy nalezy je generować poprzez kobize

F4odpowiedz

Gość

27 grudzień 2019 o 14:20

Ewelina napisał:


Raport z opłat środowiskowych w KoBize

- witam czy ktoś z Państwa badał już temat raportu z opłat środowiskowych generowany i uzupełniany w  Kobize> czy za rok 2019 robić emisję w Kobize i po staremu emisję na drukach dla opłat środowiskowych czy nalezy je generować poprzez kobize

Ja miałam "przyjemność" . Niestety opłaty środowiskowe generowane z KOBiZE mają błędy. Więc uważałabym przy generowaniu.
Ale faktycznie KOBiZE zostaje raportem elektronicznym ,a opłaty musisz wydrukować i wysłać.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter