Baner eko soft 2023 bdo

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Data aktualizacji: 29.04.2020 r.

Kiedy użytkowanie klimatyzacji wymaga uwzględnienia w opłatach środowiskowych?

Jeśli w danym roku zaszła potrzeba uzupełnienia czynnika chłodniczego, oznacza to, że ulotnił się on do atmosfery. Ubytek czynnika chłodniczego w takim przypadku stanowi wprowadzanie substancji do powietrza, czyli jego emisję, którą należy rozliczyć w opłatach środowiskowych.

Jeśli w danym roku rozliczeniowym nie nastąpił ubytek czynnika chłodniczego lub uzupełnienie czynnika chłodniczego miało miejsce po raz pierwszy (w związku z instalacją nowego klimatyzatora) – wtedy nie musimy uwzględniać klimatyzacji w opłatach środowiskowych, ponieważ w związku z jej funkcjonowaniem nie nastąpiło wprowadzanie substancji do powietrza.

W jaki sposób obliczyć emisję z klimatyzatorów?

Emisję z klimatyzacji lub/i urządzenia chłodniczego oblicza się za pomocą metody wskaźnikowej. Jako wskaźnik emisji podajemy 1 (100% emisji), zakładając, że wielkość emisji czynnika do powietrza jest równa ilości uzupełnianego czynnika podczas prac serwisowych. W celu obliczenia wielkości emisji z danego klimatyzatora należy określić:

  1. Rodzaj czynnika chłodniczego -  informację na ten temat można znaleźć np. w protokole serwisowym.
  2. Jakie substancje wchodzą w skład stosowanego czynnika chłodniczego - informacje na temat rodzajów substancji wchodzących w skład poszczególnych czynników chłodniczych można znaleźć w poradniku Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: KOBIZE): „Lista zanieczyszczeń raportowanych do Krajowej bazy (rok sprawozdawczy 2015) – poradnik dla podmiotów korzystających ze środowiska”, na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index
  3. Wielkość ubytku czynnika chłodniczego w kg/rok – tj. ilość czynnika chłodniczego, uzupełniona przez serwisantów - informację na ten temat również znajdziemy w protokole serwisowym urządzenia.

Jak obliczyć wysokość opłaty?

Wysokość opłat zależy od wielkości emisji i rodzaju emitowanych substancji. W celu obliczenia wysokości opłaty należy przemnożyć roczną wielkość emisji przez stawkę opłaty dla danej substancji. Stawki opłat znajdziemy w obwieszczeniu Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok: https://odpady-help.pl/stawki_oplat

Przykład:

W klimatyzatorze stosowany jest czynnik chłodniczy R23. W skład czynnika chłodniczego R23 wchodzą wodorofluorowęglowodory (patrz: tabela 1). Z protokołu serwisowego wynika, że w roku 2019 czynnik chłodniczy został uzupełniony raz w ilości 4 kg.

Wiedząc, że:

  • Wielkość emisji czynnika chłodniczego do powietrza = ilość czynnika chłodniczego uzupełniona podczas prac serwisowych.
  • Wielkość emisji wodorofluorowęglowodorów z klimatyzatora = 4 kg/rok.
  • Zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019, jednostkowa stawka opłaty dla wodorofluorowęglowodorów wynosi 31,28 zł/kg.

Zatem:

Wysokość opłaty [zł] = wielkość emisji danej substancji [kg/rok] x stawka opłaty dla emitowanej substancji [zł/kg]

Wysokość opłaty = 4 kg/rok x 31,28 zł/kg = 125,12 zł

 

UWAGA!

Niektóre urządzenia klimatyzacyjne podlegają wpisowi do Centralnego Rejestru Operatorów (dalej: CRO). Dane uzupełniane w kartach urządzeń w systemie CRO, powinny być spójne z danymi wykorzystywanymi do obliczeń opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportem do KOBiZE. Więcej informacji na temat obowiązku rejestracji w CRO można znaleźć pod adresem: http://www.cro.ichp.pl/

 

Tabela 1. Przykłady czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji oraz nazwy substancji, dla których uwzględnione są obowiązujące stawki jednostkowe

Nr czynnika chłodniczego a)

Nazwa substancji podlegającej opłatom

Nr w tabeli A b) obwieszczenia ws. wysokości stawek opłat z korzystanie ze środowiska

R23, R134a

Wodorofluorowęglowodory

64

R401A

Mieszanina HFC-152a: 13% i HCFCs: 87%

16, 64

R402A

Mieszanina HFC-152: 60%, HCFCs: 38% i HC-290: 2%

16, 62, 64

R402B

Mieszanina HFC-152: 38%,  HCFCs: 60% i HC-290: 2%

16, 62, 64

R403A

Mieszanina PFC-128: 20%, HCFCs: 75% i HC-290: 5%

40, 16, 62

R404A

Mieszanina HFC-125: 44%, HFC-143a: 52% i HFC-134a: 4%

64

R407C

Mieszanina HFC-32: 23%, HFC-125: 25% i HFC-134a: 52%

64

R408A

Mieszanina HFC-125: 7%, HFC-143a: 46% i HCFCs: 47%

64, 16

R410A

Mieszanina HFC-32: 50% i HFC-125: 50%

64

R417A

Mieszanina HFC-125: 46,6%, HFC-134a: 50% i HC-600: 3,4%

64, 62

R419A

Mieszanina HFC-125: 77%, HFC-134a: 19% i HE-170: 4%

64, 24

R422A

Mieszanina HFC-125: 85,1%, HFC-134a: 11,5% i HC-600a: 3,4%

64, 62

R422D

Mieszanina HFC-125: 65,1%, HFC-134a: 31,5% i HC-600a: 3,4%

64, 62

R500

Mieszanina HFC-152a: 26,2% i CFCs: 73,8%

64, 15

R507a

Mieszanina HFC-125: 50% i HFC-143a: 50%

64

 

Objaśnienia:

a) Skład podany na podstawie opracowania „Lista zanieczyszczeń raportowanych do Krajowej bazy (rok sprawozdawczy 2015) – poradnik dla podmiotów korzystających ze środowiska”,

b) Tabela A umieszczona w załączniku nr 2  do obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Inne przydatne porady:

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Naliczanie opłat za przeładunek oleju napędowego

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter