Baner eko soft 2023 bdo

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji?

Data aktualizacji: 13.12.2021 r.

Praktycznie każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do corocznego przygotowania i złożenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska i uiszczenia należnej za to opłaty. Wystarczy posiadać samochód czy kocioł grzewczy.

Posiadając instalację można być jednak dodatkowo zobowiązanym do uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Instalacją jest praktycznie każde urządzenie pracujące w stałym miejscu, które emituje wyznaczone substancje do środowiska np. kocioł grzewczy czy stanowiska spawalnicze).

Poradę czy instalacja wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza można znaleźć TUTAJ

 

Wszystkie instalacje, które nie wymagają pozwolenia, mogą wymagać zgłoszenia.

Z obowiązku zgłoszenia zwolnione są:

1. instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW np. małe kotły grzewcze;

2. instalacje innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3. instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;

4. instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;

5. instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

6. instalacje stosowane w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

7. instalacje do oczyszczani ścieków;

8. zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;

9. dygestoria – wykorzystywane do celów laboratoryjnych;

10. garaże.

 

Ponadto zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli:

- gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany (zanieczyszczenia są odprowadzane przez otwarte okno, drzwi lub kanały wentylacji grawitacyjnej, zakład nie posiada wentylacji mechanicznej itp.)

- żadna z substancji wprowadzonych do powietrza nie jest objęta tzw. poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia. 

 

Poziomy dopuszczalne poszczególnych substancji znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845). Z kolei załączniku nr I i II Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) wymieniono 167 substancji dla, których ustalono wartości odniesienia.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania instalacji można znaleźć TUTAJ

 

Inne przydatne porady: 

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza?

Czy agregat prądotwórczy to instalacja wg KOBiZE

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Zwolnienie z obowiązku naliczania, przekazywania wykazu i uiszczenia opłat środowiskowych

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter