Baner eko soft 2023 bdo

Czy fryzjer, kosmetyczka, krawcowa, zakład tapicerski i inne zakłady usługowe wymagają wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: 25.11.2021

Większość ww. podmiotów w trakcie swojej pracy wytwarza odpady, w tym odpady niebezpieczne. Poniżej przedstawiono przykłady odpadów powstających w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tapicerskich i innych zakładach usługowych wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

  • 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, np. opakowania typu spray po lakierach do włosów - do 0,05 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. opakowania po farbach do włosów, opakowania po impregnatach i klejach do mebli zawierające w składzie substancje niebezpieczne – do 0,2 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, papierowe opakowania – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 07 - opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 04 - opakowania z metali – do 1 Mg(tona)/rok),
  • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
  • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np. zużyte lokówki, suszarki, komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, maszyny do szycia, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki - do 0,1 Mg(tona)/rok,
  • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, np. zużyte świetlówki – do 0,05 Mg(tona)/rok.

To oczywiście tylko przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Podane limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).

Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

Krawcowe, czy zakłady tapicerskie powinny także ustalić, czy dodają opakowania do wykonanych produktów (siatki, kartony, folie stretch, palety itp.). Podobnie w przypadku zakładów fryzjerskich i kosmetycznych – należy ustalić czy fryzjer/kosmetyczka sprowadzają produkty (kremy, farby do włosów, kosmetyki) bezpośrednio z zagranicy lub/i pakują produkty pod własną marką. Jeśli tak, najprawdopodobniej powinny uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale VI tabela 4 jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek oraz realizować obowiązki takiego podmiotu, które określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2020 poz. 1114). Szczegółowe informacje nt. wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek i uzyskania z tego tytułu wpisu do rejestru BDO można znaleźć w poradzie Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, a wprowadzanie opakowań na rynek.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter