Baner eko soft 2023 bdo

Jak złożyć wniosek o aktualizację wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: 27.04.2020

Wniosek o aktualizację wpisu do rejestru powinien zostać złożony w ciągu 30 dni od wystąpienia zmiany (art. 59 ustawy o odpadach):

  • informacji zawartych w rejestrze,
  • zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

W praktyce aktualizacja wpisu może być wymagana np. z uwagi na:

  • rozpoczęcie nowej działalności wymagającej wpisu do rejestru, np. wprowadzanie baterii na rynek krajowy, wprowadzanie opakowań z innego niż dotychczas materiału,
  • zmianę organizacji odzysku lub tzw. porozumienia (baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produktów w opakowaniach, olejów, opon itp.),
  • wytworzenie nowego rodzaju odpadu,
  • transport nowych rodzajów odpadów,
  • zmianę danych teleadresowych firmy, 
  • otwarcie nowego miejsca prowadzenia działalności.

 

Od początku 2020 r. wniosek o wpis do rejestru jest składany wyłącznie w formie elektronicznej. Wymaga to zalogowania się do systemu BDO z poziomu użytkownika głównego za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (możliwe opcje do logowanie przez Profil Zaufany lub za pomocą e-dowodu).

Osoba wypełniająca wniosek powinna być upoważniona do reprezentowania podmiotu (osoba wpisana do KRS lub na podstawie pełnomocnictwa). W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa – należy do wniosku załączyć odpowiedni plik poświadczony Profilem Zaufanym lub Certyfikatem Kwalifikowanym wraz ze skanem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie BDO:

- Instrukcja do modułu elektronicznych wniosków: https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/BDO_WNI_IS-Instrukcja-do-Modulu-elektronicznych-wnioskow-wersja-1.2-.pdf

Złożenie wniosku aktualizacyjnego wymaga akceptacji oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych  do wpisu do rejestru, prawdziwości danych oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Składanie wniosku aktualizacyjnego nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.

W zależności od zakresu prowadzonej działalności mogą być wymagane dodatkowe załączniki. Zostały one wskazane w art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach.

We wniosku wypełnia się i składa wyłącznie te tabele, które dotyczą wnioskodawcy. 

 

Inne przydatne porady:

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Czy sklepy i hurtownie wymagają wpisu do rejestu BDO?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter