Baner eko soft 2023 bdo

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Data aktualizacji: 27.04.2020

Od początku 2020 r. wniosek o wpis do rejestru jest składany wyłącznie w formie elektronicznej. Wymaga to zalogowania się do systemu BDO przez login.gov.pl potwierdzając swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (możliwe opcje do logowanie przez Profil Zaufany lub za pomocą e-dowodu). Po zalogowaniu się do systemu należy utworzyć nowy wniosek rejestrowy, a następnie uzupełnić wymagane informacje (m.in. NIP, adres).

Filmy instruktażowe oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie BDO:

- Film instruktażowy - Wniosek rejestracyjny: https://youtu.be/e8duwdGxOJY

- Instrukcja do modułu elektronicznych wniosków: https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/BDO_WNI_IS-Instrukcja-do-Modulu-elektronicznych-wnioskow-wersja-1.2-.pdf

 

Osoba wypełniająca wniosek rejestracyjny uzyska uprawnienia użytkownika głównego do konta podmiotu w BDO. Jej dane są automatycznie pobierane do formularza, a podany adres e-mail będzie służył do wymiany korespondencji elektronicznej dotyczącej czynności realizowanych w BDO. Na podany adres e-mail będzie też kierowana komunikacja w sprawie pism dostępnych dla użytkownika do odbioru w systemie BDO.  Osoba wypełniająca wniosek powinna być upoważniona do reprezentowania podmiotu (osoba wpisana do KRS lub na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa – należy do wniosku załączyć odpowiedni plik poświadczony Profilem Zaufanym lub Certyfikatem Kwalifikowanym wraz ze skanem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Złożenie wniosku rejestracyjnego wymaga akceptacji oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych  do wpisu do rejestru, prawdziwości danych oraz świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Wpis do rejestru dla

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,

podlega opłacie rejestrowej, wynoszącej 100 zł dla mikroprzedsiębiorców lub 300 zł za pozostałych przedsiębiorców. Z opłaty zwolnione są tez podmioty, które wdrożyły system ekozarządzania i audytu EMAS. W tym przypadku należy do wniosku dołączyć skan uiszczenia opłaty rejestrowej.

W przypadku niektórych z ww. podmiotów do wniosku należy dołączyć dodatkowe wymagane dokumenty (art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach).

Po uzyskaniu wpisu do rejestru należy przypisać konto podmiotu do użytkownika.

 

Inne przydatne porady:

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Reklamówki foliowe, a rejestr BDO

Czy sklepy i hurtownie wymagają wpisu do rejestu BDO?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter