Baner eko soft 2023 bdo

Czy firma kurierska wymaga wpisu do rejestru?

Data aktualizacji: 25.11.2021 r.

Firma kurierska może wymagać wpisu do rejestru BDO w zakresie: wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek, wytwarzania odpadów i transportu odpadów.

1. Firma kurierska jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek

Firmy kurierskie często dodają własne opakowania do przesyłek. Dodanie nowego opakowania (kartonu, folii, etykiety itp.) powoduje, że powinny one uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale VI tabela 4 jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek oraz realizować obowiązki takiego podmiotu, które określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2020 poz. 1114). Szczegółowe informacje nt. wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek i uzyskania z tego tytułu wpisu do rejestru BDO można znaleźć w poradzie: Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, a wprowadzanie opakowań na rynek

2. Firma kurierska jako wytwórca odpadów

W związku z prowadzoną działalnością firmy kurierskie mogą wytwarzać przykładowe rodzaje odpadów:

  • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np.  kartony, papierowe opakowania – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folia stretch, bandówki z tworzyw sztucznych - do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 03 - opakowania z drewna, np.  uszkodzone palety drewniane – do 1 Mg(tona)/rok.

To oczywiście tylko przykłady i firmy kurierskie mogą wytwarzać również inne odpady. Limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531)Jeśli w związku z prowadzoną działalnością kurierską powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne roczne ilości wytwarzanych odpadów, wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

3. Firma kurierska jako transportujący odpady

Firmy kurierskie lub inne firmy transportowe często przewożą także odpady (nie zawsze świadomie). Warto jednak podkreślić, że transport odpadów nie wytworzonych w wyniku własnej działalności jest legalny tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO w dziale VII. Szczegółowe informacje nt. trasnportu odpadów można uzyskać w poradzie Transport odpadów od 2018 r.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Transport odpadów od 2018 r. 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter