Baner eko soft 2023 bdo

Tytuł prawny do instalacji

W szeroko pojętych przepisach z zakresu ochrony środowiska często przejawia się termin – tytuł prawny do instalacji, terenu lub zakładu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje w art. 3 p.41 czym jest tytuł prawny.

Tytuł prawny to:

  • prawo własności (uregulowane w Kodeksie cywilnym - własność),

  • użytkowanie wieczyste (uregulowane w Kodeksie cywilnym - oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek na czas określony),

  • trwały zarząd (uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami - jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną),

  • ograniczone prawo rzeczowe (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. służebność, zastaw, hipoteka),

  • stosunek zobowiązaniowy (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. najem, dzierżawa, leasing, użyczenie).

 

Uwaga!

Za zgodne z prawem prowadzenie instalacji odpowiada właściciel. Natomiast z odpowiedzialności tej może się zwolnić, gdy wykaże, że władającym na podstawie tytułu prawnego jest inny podmiot.

 

Zgodnie z art. 3 p.31 ustawy Prawo ochrony środowiska przez prowadzącego instalację rozumie się  - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Dla stwierdzenia, że dany podmiot jest prowadzącym instalację potrzebne są:

  • władanie w celu eksploatacji,

  • tytuł prawny

 
Inne przydatne porady:

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza?

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji?

Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter