Banner  marzec 2021

Reklamówki foliowe a rejestr BDO

Data aktualizacji: 27.04.2020

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 6 lit. g ustawy o odpadach (tj.: Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego , w których są oferowane torby z tworzyw sztucznych (nawet biodegradowalne) powinni uzyskać wpis do rejestru BDO z zakresu tzw. opłaty recyklingowej. Wpisu dokonuje się w Dziale VI w tabeli 7 i polega on na zaznaczeniu pola wyboru „Prowadzę jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”.

Opłata recyklingowa powinna być pobierana od klientów w momencie zakupu (20 groszy za sztukę). Z wpisu do rejestru BDO zwolnione są siatki z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 15 mikrometrów, jeśli są używane do opakowania produktów spożywczych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter