Baner eko soft 2023 bdo

Reklamówki foliowe a rejestr BDO

Data aktualizacji: 25.11.2021

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 6 lit. g ustawy o odpadach (tj.: Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego , w których są oferowane torby z tworzyw sztucznych (nawet biodegradowalne) powinni uzyskać wpis do rejestru BDO z zakresu tzw. opłaty recyklingowej. Wpisu dokonuje się w Dziale VI w tabeli 7 i polega on na zaznaczeniu pola wyboru „Prowadzę jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”.

Opłata recyklingowa powinna być pobierana od klientów w momencie zakupu (20 groszy za sztukę). Z wpisu do rejestru BDO zwolnione są siatki z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 15 mikrometrów, jeśli są używane do opakowania produktów spożywczych.

 

Inne przydatne porady:

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Czy sklepy i hurtownie wymagają wpisu do rejestu BDO?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter