Baner eko soft 2023 bdo

Czy sklepy i hurtownie wymagają wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: .29.04.2020

W przypadku sklepów i hurtowni obowiązek wpisu do rejestru BDO może wynikać z dwóch obszarów:

1.  Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Jeżeli mieszczą się one w limitach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).

Poniżej wymieniono przykłady najczęściej wytwarzanych odpadów wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, opakowania zbiorcze po materiałach biurowych, papier biurowy – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania, bandówki z tworzyw sztucznych – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 03 - opakowania z drewna, np. uszkodzone palety drewniane – do 1 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 04 - opakowania z metali – do 1 Mg(tona)/rok),
 • 15 01 07 - opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. opakowania po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po środkach odkażających, opakowania po impregnatach i klejach do mebli zawierające w składzie substancje niebezpieczne – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, np. opakowania typu spray po lakierach do włosów, odświeżaczach powietrza - do 0,05 Mg(tona)/rok,
 • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, fartuchy laboratoryjne, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, np. zużyte świetlówki – do 0,05 Mg(tona)/rok.
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np. zużyte komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, maszyny do szycia, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki - do 0,1 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, np. części urządzeń elektrycznych i elektronicznych niezawierające niebezpiecznych elementów, karty graficzne z komputerów  – do 0,05 Mg(tona)/rok,
 • 16 03 80  - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia - do 0,1 Mg(tona)/rok,
 • 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) - do 0,02 Mg(tona)/rok,

Przykłady innych, nieuwzględnionych w rozporządzeniu odpadów, które mogą powstawać w związku z prowadzoną działalnością i wymagające wpisu do rejestru BDO w dziale XII to m.in.:

 • 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
 • 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, np. uszkodzone meble biurowe

2. Wprowadzania na rynek opakowań lub produktów w opakowaniach.

Konieczność uzyskania wpisu do BDO (Dział VI) w powyższym przypadku wynikałaby przykładowo z:

 • Przepakowywania towarów w mniejsze lub większe opakowania,
 • Dodawanie nowego opakowania (np. folia stretch, etykiety),
 • Sprowadzanie towarów w opakowaniach bezpośrednio z zagranicy,
 • Pakowanie produktów w jednostkach handlu detalicznego (np. torebki na pieczywo, samodzielnie pakowane wędliny), przy czym dotyczy to:
  - jednostki lub jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  - więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
 • oferowania w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową

Szczegółowe informacje nt. wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek i uzyskania z tego tytułu wpisu do rejestru BDO można znaleźć w poradzie Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, a wprowadzanie opakowań na rynek.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter