Baner eko soft 2023 bdo

Przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady

Zgodnie z art. 28 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Przeniesienie odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oznacza to, że lekarze, najemcy lokali w galeriach handlowych lub biurowach lub inni najemcy mogą przenieść tę odpowiedzialność na jeden wybrany podmiot, także wynajmujący lokal w danym budynku, który wykona niezbędne procedury za nich (np.: poprowadzi ewidencję i sprawozdawczość odpadów).

 

Inne przydatne porady:

Kto składa roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach?

Kary za brak ewidencji i sprawozdawczości

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów

--

Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter