Baner eko soft 2023 bdo

GOŚĆ

03 lipiec 2015 o 10:28


Pod jaki kod zakwalifikować nieczyszczone pojemniki po FORMALDEHYDZIE 4% z buforem fosforanowym

F4odpowiedz

GOŚĆ

21 grudzień 2015 o 15:57


Jak można zinterpretować kod odpadu 190501? Czy odpady zielone, które były przez kilka lat składowane w jednym miejscu można odprowadzić do RIPOK w tym lub innym kodzie ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

23 grudzień 2015 o 11:27


Odpad zielony, który był tylko magazynowany ( nie był przetwarzany w żaden sposób) należy zakwalifikować jako odpad komunalny, o ile był zebrany od mieszkańców. Nie ma żadnych przepisów, na podstawie których RIPOK mógłby nie przyjąć odpadów zielonyh od mieszkańców aczkolwiek mogą się krzywić (ze względu na jego stan po długim magazynowaniu) . Odpad, który przeznaczony jest do odzysku nie może być magazynowany dłużej niż 3 lata.

F4odpowiedz

GOŚĆ

28 grudzień 2015 o 08:50GOŚĆ ostatni post:


"Odpad zielony, który był tylko magazynowany ( nie był przetwarzany w żaden sposób) należy zakwalifikować jako odpad komunalny, o ile był zebrany od mieszkańców. Nie ma żadnych przepisów, na podstawie których RIPOK mógłby nie przyjąć odpadów zielonyh od mieszkańców aczkolwiek mogą się krzywić (ze względu na jego stan po długim magazynowaniu) . Odpad, który przeznaczony jest do odzysku nie może być magazynowany dłużej niż 3 lata."


Dziękuję za informację. Problem w tym, że w miejsce składowania tych zielonych odpadów to plac, który jest zarejstrowany jako kompostownia, która jest instalacją zastępczą. Fakt, że przez kilka lat nic się z tymi odpadami nie działo, oprócz "leżenia" nie przekonuje RIPOKU, żebyśmy mogli je odprowadzić w kodzie komunalnym, czyli 20xxx. Twierdzą, że mogą je przyjąć w kodzie 19xxx.  Lecz czy my możemy w takim kodzie je przekazać(nadmienię, że mamy ten kod w zezwoleniu na zbieranie)

F4odpowiedz

GOŚĆ

02 grudzień 2015 o 10:50


20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (odpady z ogrodów i parków)20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie (odpady z ogrodów i parków)20 02 03 - inne odpady nieulagające biodegradacji (odpady z ogrodów i parków)

F4odpowiedz

GOŚĆ

02 grudzień 2015 o 10:50


jeżeli jest to sprzęt elektryczny to pod kod 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213), jeżeli nie jest to sprzęt elektyczny to proponuje kod z grupy 17 04 (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali)

F4odpowiedz

GOŚĆ

26 listopad 2015 o 15:01


jaki kod odpadu dla narzędzi pomiarowych: miara, suwmiarka, poziomica?czy można je umieszczć razem? pod jednym kodem

F4odpowiedz

GOŚĆ

30 listopad 2015 o 10:49


Jest  tu zakald produkujący elementy stalowych i montaż  tych elementów na budowach.Ale przyrządy pomiarowe sa zwiazane ze standartem jakościowym ISO. Wiec one wogóle nie sa u nas produkowane.Sa tylko użytkowane przez Pana od Kontoli jakości

F4odpowiedz

GOŚĆ

30 listopad 2015 o 14:24


Mam pytanie, pod jaki kodem rejestrować odpady odbierane w kontenerach z ogródków działkowych ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

17 listopad 2015 o 14:11


Dzień dobry,pod jakim kodem klasyfikować zebrane z podmiotów gospodarczych świetlówki, czy żarówki ? ( bo te pochodzące od mieszkańców to chyba 200121 )

F4odpowiedz

GOŚĆ

30 listopad 2015 o 09:42


w zależności czym się Państwo zajmujecie, ponieważ zgodnie z objaśnieniami do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady klasyfikuje się wedug źródła ich powstania:"Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni

sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), z zastrzeżeniem akapitu

5 i 6.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się

w grupach od 13 do 15.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się

w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania,przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy

produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki

powierzchni metali i tworzyw sztucznych; w grupie 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali

oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; w grupie 08 – odpady z produkcji,

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter