Baner eko soft 2023 bdo

Uproszczona ewidencja odpadów

Data aktualizacji: 04.05.2020 r.

Wymóg prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów został określony w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • kart przekazania odpadów (KPO) i kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK),
 • kart ewidencji odpadów (KEO), w tym m.in. kart ewidencji odpadów niebezpiecznych, kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych, itd.

Ustawa dopuszcza jednak możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji odpadów, w oparciu jedynie o karty przekazania odpadów, bez konieczności zakładania kart ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO. 

Które podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję?

Art. 71 ustawy o odpadach dopuszcza prowadzenie uproszczonej ewidencji przez podmioty:

 • wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujące odpady wykonujące wyłącznie usługę transportu odpadów,
 • władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach:
  • rolniczych, przy czym rolnictwo zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach jest definiowane jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Uwaga!

Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Kto składa sprawozdanie roczne o odpadach?

Sucha masa odpadu

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter