Banner  marzec 2021

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ramach poboru wód i zrzutu ścieków [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Żadna działalność nie obędzie się bez źródła wody, a co za tym idzie bez źródła ścieków. Za pobór wód i odprowadzanie ścieków także musimy się rozliczyć.

Każdy podmiot korzystające ze środowiska, który pobiera wodę z własnego ujęcia musi pamiętać, że należy naliczyć opłatę za ilość pobranej wody.

Podobnie jest w przypadku odprowadzania ścieków. Opłaty naliczamy w przypadku wprowadzania do wód (np.: rzeka, jezioro) lub do ziemi (np.: rów melioracyjny, bezpośrednio do gruntu):

  • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone, wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,

  • wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter