Banner  marzec 2021

Ewidencja odpadów - przepisy przejściowe

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) w dziale V, Rozdział 1 – Ewidencja i sprawozdawczość reguluje nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Jednakże ustawodawca przewidział okresy przejściowe i  zgodnie z art. 236 ust. 1 do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Do czasu wydania nowych rozporządzeń obowiązują dotychczasowe wzory określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673).

 

Nowe przepisy zobowiązują tzw. sprzedawcę odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów, do prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych za pomocą nowego rodzaju dokumentu jakim jest – karta ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zostanie określona w nowym rozporządzeniu określającym wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 236 ust. 3 do czasu wydania ww. rozporządzenia , sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter