Baner eko soft 2023 bdo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

W związku uruchomieniem od 1 lipca 2021 r. Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków każdy zarządca lub właściciel ma obowiązek zarejestrowania wszystkich  istniejących w budynku źródeł ciepła. Dotyczy to zarówno źródeł spalania paliw jak i źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej w celu ogrzewania budynku. Obowiązek ten dotyczy  zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych (np. właścicieli domów jednorodzinnych).

Do CEEB trzeba wprowadzić m.in. takie dane jak imię i nazwisko właściciela  nieruchomości, jej adres oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie  nieruchomości źródeł ciepła. W przypadku źródeł ciepła istniejących przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Natomiast dla instalacji uruchamianych po 1 lipca –trzeba zrobić to w ciągu 14 dni. Deklaracja może zostać wypełniona w formie papierowej i wysłana do właściwego urzędu gminy lub też złożona w postaci elektronicznej po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego. Elektroniczna deklaracja jest dostępna na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

W deklaracji dla budynków niemieszkalnych należy podać informacje dotyczące  m.in. rodzaju budynku (np. budynki/lokale biurowe), rodzaj oraz ilość zainstalowanych oraz  eksploatowanych źródeł ciepła (np. kocioł gazowy, kominek, kolektory słoneczne do ciepłej  wody). W przypadku kotłów na paliwo stałe trzeba dodatkowo podać informacje na  temat klasy kotłów oraz rodzaju stosowanego paliwa.  

Wyłączenia

  • Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy najemców - zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) deklarację składa właściciel lub zarządca budynku lub lokalu
  • Deklaracja nie dotyczy źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na emisję

Za niezłożenie deklaracji ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków przewiduje karę grzywny.

 

Inne przydatne porady:

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza?

Kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji? 

Kiedy naliczamy opłaty w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter