Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Sprawozdanie

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

Witam. Zleciłem(zlecenie poza harmonogramem) firmie odbierającej odpady komunalne transport  skratek -190801-. Firma wykazała mi w sprawozdaniu kwartalnym te odpady jako odpady komunalne w dziale II. Moin zdaniem nie powinni tego wykazywać ponieważ to nie jest odpad komunalny.

Czy ja jako wytwórca odpadu 190801 powiniwnem prowadzić kartę ewidencji odpadu?

Inspektor22 styczeń 2018 o 18:32

Do Gość:

Zgodnie z objaśnieniem w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) Przez sposób
zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione  w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W
przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli
odpady zostały przekazane do dalszego  zagospodarowania należy podać proces ich
zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada
informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie"

Tak więc jeżeli dany rodzaj odpadów nie będzie przetwarzany to wpisujesz "zbieranie"

F3odpowiedz
F4cytuj

Diana 12 marzec 2018 o 20:13

Czy należy ująć w rocznym zestawieniu odpady o.kodzie chyna 20136 agd rtv ???

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 lipiec 2018 o 08:39

Dzień dobry,
czy za I półrocze 2018 są jakieś nowe druki sprawozdań o odebranych odpadach, ponieważ słyszałam o jakimś projekcie zmieniającym dotychczasowe formularze ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 lipiec 2018 o 13:58

Gość napisał:Dzień dobry,

czy za I półrocze 2018 są jakieś nowe druki sprawozdań o odebranych odpadach, ponieważ słyszałam o jakimś projekcie zmieniającym dotychczasowe formularze ?

Owszem jest projekt rozporządzenia:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308600 
ale jak wynika z ww. strony jest na etapie opiniowania :)
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 lipiec 2018 o 08:04

Zbliża się termin składania sprawozdań o odebranych odpadach. I mam dylemat, ponieważ nie wiem co wpisać w kolumnie "Nazwa i
adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne", ponieważ wstępnie trafiają odpady na naszą stację przeładunkową a następnie do RIPOK. Czy powinnam wpisać "zbieranie" i adres stacji przeładunkowej, czy proces zagospodarowania i adres instalacji Ripoka?F3odpowiedz
F4cytuj

Gość06 lipiec 2018 o 12:11

Do Gość:
Jeżeli znasz ostateczne zagospodarowanie to RIPOK, jeżeli nie to wtedy zbieranie (w objaśnieniach do sprawozdania mamy: "Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. (...) W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.")


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 07:29

Czy w sprawozdaniach półrocznych w dziale IV należy wziąć pod uwagę  odpady wytworzone w procesie R12 powstałe z przetwarzania  odpadów wielkogabarytowych?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 08:50

Nie, w dziale IV bierze się pod uwagę tylko wysortowane z 15 01 06 i z 20 03 01.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 11:58

Gość napisał:

Nie, w dziale IV bierze się pod uwagę tylko wysortowane z 15 01 06 i z 20 03 01.


Nie wiem, czy mam dobry formularz, ale czy w dziale powinny się znaleźć :
IV. a)
 Informacja
o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych przez podmiot
w danym okresie sprawozdawczym
biorę pod uwagę, odpady wytworzone zarówno z selektywnych i zmieszanych a także


wielkogabarytowych (?) o kodach podanych w przypisie 13) ?

 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 13:50

Witam,
Na jakich formularzach powinno się składać sprawozdanie za I pół. ponieważ stare druki są już nieważne, a nowych jeszcze nie ma?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.