Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Sprawozdania za rok 2019/2020/2021 w BDO

Założony przez Ochronasrodowiska-PZOM 30 grudzień 2019 o 10:55

Gość

23 listopad 2022 o 12:48

napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
Czy jeśli jesteśmy zwolnieni z KEO ponieważ nie przekraczamy ilości odpaów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu to powinniśmy składać SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI ?
https://kartaewidencji.pl/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-wzorow-rocznego-sprawozdania/  proszę poczytać
 

To jak się ma w takim razie Art. 75 ustawy o odpadach ? <myśli>

Do sprawozdania zobowiązany jest podmiot ,który prowadzi ewidencję i nie ma znaczenia ,czy tylko na KPO ,czy pełną KEO. Samo sprawozdanie "mówi" "sprawozdanie o wytworzonych odpadach...." a to oznacza, że nawet jeśli nie posiadasz KPO ,to musisz składać sprawozdanie ,bo coś wytworzyłeś. Ale w praktyce robimy sprawozdanie wtedy kiedy mamy przekazane na KPO . Na pewno nie robimy sprawozdań "0".
Ale na odpady komunalne jako wytwórca nie musimy sporządzać sprawozdania ?
F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 13:31

Jesteśmy wytwórca odpadów czy  z odpadów komunalnych też robimy sprawozdania z wytwarzanych odpadów ?

F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 15:04

napisał:

Czy odpady z cmentarza o kodzie 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji należy wykazywać w sprawozdaniu jeśli zarządca zawarł umowę z firmą tylko na te odpady?

Czy firma, która odbierała tylko odpady z cmentarzy o kodzie 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji podlega karze o nieosiągnięciu poziomów recyklingu (wszystkie zostały przekazane do składowania D5)?ponawiam pytanie
F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 15:08

napisał:


napisał:


Pytanie o kary za nieosiągnięcie poziomu czy podczas obliczania bierzemy stawki z art. 290 ustawy prawo ochrony środowiska na dzień dzisiejszy? czy jeśli wymierzamy karę za 2019 r. to liczymy stawkę, która obowiązywała w 2019 r.


Pytanie odnośnie nieosiągniętego poziomu - czy ktoś już pisał wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary do WIOŚ ?
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter