Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Ostatnie zmiany - Monitoring i zabezpieczenie roszczeń.

Założony przez Patryk G. 11 wrzesień 2018 o 08:44
Czy można dowiedzieć się:
1. Kto dokładnie musi dostosować się do zabezpieczenia roszczeń oraz monitoringu wizyjnego?
2. Czy jako zwykły wytwarzający pod te przepisy podlega?
3. Czy stawki zabezpieczenia roszczeń są prawdziwe ponieważ jest tylko projekt rozporządzenia.
4. Czy określono już parametry systemu wizyjnego?
5. Ile czasu  jest na dostosowanie się do przepisów?
6. Czy jakieś zmiany muszą być dokonane dla posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów (zmiana decyzji, ewentualnie jakieś zgłoszenia)

Z góry dziękuje za odpowiedzi.

Gość25 luty 2019 o 08:56

Czy po założeniu monitoringu zgodnie z terminem należy ten fakt gdzieś zgłosić ? Kto nas sprawdzi jeżeli założymy go po terminie?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 marzec 2019 o 18:30

Jakie kary przewidziane są za brak zainstalowania monitoringu w terminie i za ewentualne braki w dostawie prądu?

F3odpowiedz
F4cytuj

Iza11 marzec 2019 o 10:52

Zgodnie z ustawa o odpadach, art. 48a.2., przedsiębiorca ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów innych niż obojętne.Zgodnie z definicją, odpady obojętne m.in. nie ulegają biodegradacji. W rozporządzeniu dot. zabezpieczenia roszczeń nie ma kategorii przypisanej do odpadów biodegradowalnych (zielone, kuchenne), jedyne na czym można się oprzeć to stawka 300 zł dla odpadów nieuwzględnionych w wymienionych rozporządzeniem grupach. Czy jest to poprawny tok rozumowania? Czy faktycznie intencją ustawodawcy było nałożenie takiej stawki na odpady zagospodarowywane przez kompostowanie?


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość11 marzec 2019 o 20:47

Posiadam pozwolenie na wytwarzanie odpadów i pozwolenie na przetwarzanie odpadów są to odpady z oczyszczalni wytwarzane przez nas i odpady innych podmiotów np.osady, szlamy, tłuszcze jadalne, serwatka, ścieki z zakładowych oczyszczalni ścieków, odpady ze studzienek kan. itp, które przetwarzamy.

Zgodnie z ustawa o odpadach, art. 48a.2., przedsiębiorca ma obowiązek
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów innych niż
obojętne.Zgodnie z definicją, odpady obojętne m.in. nie ulegają
biodegradacji. Czyli rozumie ze takowe muszę ustanowić?
Czy powinienem prowadzić monitoring osadów które po zwapnowaniu są czasowo składane pod wiatę a później odbierane na przyczepy. Bo rozumiem,że monitoringu odpadów wytworzonych przez nas prowadzić nie muszę.

Czy powinienem wykonać operat przeciwpożarowy? zgodnie z ART.40 ustęp 8 - operatu nie stosuje się w przypadku przetwarzania odpadów niepalnych. Ale nie znalazłem w ustawie informacji co to jest odpad niepalny. Pomóżcie dopiero wdrażam się w tą pracę a od nadmiaru informacji już się gubię


                                       

F3odpowiedz
F4cytuj

Kasiakax13 marzec 2019 o 14:39

By prawidłowo zakwalifikować odpady do obojętnych należy odwołać się Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. W tym rozporządzeniu, w tabeli ujęto wykaz odpadów obojętnych (WYKAZ ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW
SPORZĄDZA SIĘ BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 110 UST. 2 PKT 1 LIT. H USTAWY). Dla całej reszty kodów, by przed urzędnikiem udowodnić obojętność danego odpadu należy wykonać badania zgodnie z zał. 2 ww rozporządzenia (ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH).

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość14 marzec 2019 o 12:36

Chciałam się tylko upewnić co do monitoringu.

Jesteśmy firmą, która ma pozwolenie na zbieranie odpadów

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 b) 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 c) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia d) 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz e) 17 04 02 Aluminium f) 17 04 05 Żelazo i stal g) 17 04 07 Mieszaniny metali, ale nie jest to nasza nieprofesjonalna działalność w myśl ustawy. zbieramy odpady ponieważ handlujemy artykułami z branży elektrycznej. Posiadamy decyzję GIOŚ, iz w myśl nowej ustawy o sprzęcie, nie jesteśmy zbierającym zużyty sprzęt, bo wykonując działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, nie posiada decyzji w zakresie gospodarki odpadami zezwalającej na zbieranie zużytego sprzętu. Wynika to z art. 84 w związku z art. 124 ustawy z dnia 11-09-2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmiot nie podlega też wpisowi do rejestru według nowej ustawy.

Czy w takim bądź razie nie obowiązuje mnie monitoring?F3odpowiedz
F4cytuj

Gość18 marzec 2019 o 17:46

Do Gość:
Odpady Niepalne:
Czytaj pkt 5 Interpretacji Ministerstwa Środowiska:
https://www.gov.pl/documents/1379842/1381036/opinia__zmiany_w__ustawie_o_odpadach_z_200720018_1.pdf/...

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 kwiecień 2019 o 11:46

Witam,

pracuję w firmie zajmującej się odbieraniem mieszanek popiołowo-żużlowych, kod
10 01 80, przetwarzaniem ich na produkt, następnie zostaje odbierany od nas
przez inne firmy. Mamy decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Miejsce
magazynowania jest wyznaczone, ale w teorii się odbywa jedynie, nie jest tam
obecnie nic magazynowane. Czy mimo tego, jesteśmy zmuszeni założyć monitoring
tego miejsca? Czy jeśli przeoczyło się termin - jestem w sumie nowa, nie
sprawdzałam dokładnie wszystkich zmian w ustawie- to będzie to jakoś
sprawdzane? kary nakładane?Dziękuję za odpowiedź.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość30 kwiecień 2019 o 11:40

Rozporządzenie w sprawie monitoringu jest wdrożone. Czy fakt założenia monitoringu trzeba gdzieś zgłosić?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.