Top bdo on line

Ostatnie zmiany - Monitoring i zabezpieczenie roszczeń.

Założony przez Patryk G. 11 wrzesień 2018 o 08:44

Gość25 luty 2019 o 08:56

Czy po założeniu monitoringu zgodnie z terminem należy ten fakt gdzieś zgłosić ? Kto nas sprawdzi jeżeli założymy go po terminie?

F4odpowiedz

Gość10 marzec 2019 o 18:30

Jakie kary przewidziane są za brak zainstalowania monitoringu w terminie i za ewentualne braki w dostawie prądu?

F4odpowiedz

Iza11 marzec 2019 o 10:52

Zgodnie z ustawa o odpadach, art. 48a.2., przedsiębiorca ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów innych niż obojętne.Zgodnie z definicją, odpady obojętne m.in. nie ulegają biodegradacji. W rozporządzeniu dot. zabezpieczenia roszczeń nie ma kategorii przypisanej do odpadów biodegradowalnych (zielone, kuchenne), jedyne na czym można się oprzeć to stawka 300 zł dla odpadów nieuwzględnionych w wymienionych rozporządzeniem grupach. Czy jest to poprawny tok rozumowania? Czy faktycznie intencją ustawodawcy było nałożenie takiej stawki na odpady zagospodarowywane przez kompostowanie?


F4odpowiedz

Gość11 marzec 2019 o 20:47

Posiadam pozwolenie na wytwarzanie odpadów i pozwolenie na przetwarzanie odpadów są to odpady z oczyszczalni wytwarzane przez nas i odpady innych podmiotów np.osady, szlamy, tłuszcze jadalne, serwatka, ścieki z zakładowych oczyszczalni ścieków, odpady ze studzienek kan. itp, które przetwarzamy.

Zgodnie z ustawa o odpadach, art. 48a.2., przedsiębiorca ma obowiązek
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów innych niż
obojętne.Zgodnie z definicją, odpady obojętne m.in. nie ulegają
biodegradacji. Czyli rozumie ze takowe muszę ustanowić?
Czy powinienem prowadzić monitoring osadów które po zwapnowaniu są czasowo składane pod wiatę a później odbierane na przyczepy. Bo rozumiem,że monitoringu odpadów wytworzonych przez nas prowadzić nie muszę.

Czy powinienem wykonać operat przeciwpożarowy? zgodnie z ART.40 ustęp 8 - operatu nie stosuje się w przypadku przetwarzania odpadów niepalnych. Ale nie znalazłem w ustawie informacji co to jest odpad niepalny. Pomóżcie dopiero wdrażam się w tą pracę a od nadmiaru informacji już się gubię


                                       

F4odpowiedz

Kasiakax13 marzec 2019 o 14:39

By prawidłowo zakwalifikować odpady do obojętnych należy odwołać się Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. W tym rozporządzeniu, w tabeli ujęto wykaz odpadów obojętnych (WYKAZ ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW
SPORZĄDZA SIĘ BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 110 UST. 2 PKT 1 LIT. H USTAWY). Dla całej reszty kodów, by przed urzędnikiem udowodnić obojętność danego odpadu należy wykonać badania zgodnie z zał. 2 ww rozporządzenia (ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH).

F4odpowiedz

Gość14 marzec 2019 o 12:36

Chciałam się tylko upewnić co do monitoringu.

Jesteśmy firmą, która ma pozwolenie na zbieranie odpadów

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 b) 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 c) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia d) 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz e) 17 04 02 Aluminium f) 17 04 05 Żelazo i stal g) 17 04 07 Mieszaniny metali, ale nie jest to nasza nieprofesjonalna działalność w myśl ustawy. zbieramy odpady ponieważ handlujemy artykułami z branży elektrycznej. Posiadamy decyzję GIOŚ, iz w myśl nowej ustawy o sprzęcie, nie jesteśmy zbierającym zużyty sprzęt, bo wykonując działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, nie posiada decyzji w zakresie gospodarki odpadami zezwalającej na zbieranie zużytego sprzętu. Wynika to z art. 84 w związku z art. 124 ustawy z dnia 11-09-2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmiot nie podlega też wpisowi do rejestru według nowej ustawy.

Czy w takim bądź razie nie obowiązuje mnie monitoring?F4odpowiedz

Gość18 marzec 2019 o 17:46

Do Gość:
Odpady Niepalne:
Czytaj pkt 5 Interpretacji Ministerstwa Środowiska:
https://www.gov.pl/documents/1379842/1381036/opinia__zmiany_w__ustawie_o_odpadach_z_200720018_1.pdf/...

F4odpowiedz

Gość10 kwiecień 2019 o 11:46

Witam,

pracuję w firmie zajmującej się odbieraniem mieszanek popiołowo-żużlowych, kod
10 01 80, przetwarzaniem ich na produkt, następnie zostaje odbierany od nas
przez inne firmy. Mamy decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Miejsce
magazynowania jest wyznaczone, ale w teorii się odbywa jedynie, nie jest tam
obecnie nic magazynowane. Czy mimo tego, jesteśmy zmuszeni założyć monitoring
tego miejsca? Czy jeśli przeoczyło się termin - jestem w sumie nowa, nie
sprawdzałam dokładnie wszystkich zmian w ustawie- to będzie to jakoś
sprawdzane? kary nakładane?Dziękuję za odpowiedź.

F4odpowiedz

Gość30 kwiecień 2019 o 11:40

Rozporządzenie w sprawie monitoringu jest wdrożone. Czy fakt założenia monitoringu trzeba gdzieś zgłosić?

F4odpowiedz

Gość26 lipiec 2019 o 12:35

Jak wygląda temat udostępniania monitoringu on-line? Czy jest taka konieczność i komu trzeba zgłosić fakt jego zainstalowania?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter