Top odpady wrzesien 2019

Ostatnie zmiany - Monitoring i zabezpieczenie roszczeń.

Założony przez Patryk G. 11 wrzesień 2018 o 08:44
Czy można dowiedzieć się:
1. Kto dokładnie musi dostosować się do zabezpieczenia roszczeń oraz monitoringu wizyjnego?
2. Czy jako zwykły wytwarzający pod te przepisy podlega?
3. Czy stawki zabezpieczenia roszczeń są prawdziwe ponieważ jest tylko projekt rozporządzenia.
4. Czy określono już parametry systemu wizyjnego?
5. Ile czasu  jest na dostosowanie się do przepisów?
6. Czy jakieś zmiany muszą być dokonane dla posiadających decyzję na wytwarzanie odpadów (zmiana decyzji, ewentualnie jakieś zgłoszenia)

Z góry dziękuje za odpowiedzi.

Gość25 styczeń 2019 o 20:54

Nie zapominajcie, ze odpady palne nie dosc ze maja byc objete monitoringiem to na dodatek dostep do nich (na zywo przez internet) trzeba udostepnic do WIOŚiu.

F3odpowiedz
F4cytuj

Hanna03 luty 2019 o 21:53

Mamy Pozwolenie Zintegrowane, w którym marszałek województwa zezwala w nim na
wytwarzanie odpadów oraz zezwala na przetwarzanie odpadów przyjmowanych do przetworzenia. 

 Oczywiście odpady wytwarzane w wyniku działalności naszej
firmy mają wyznaczone miejsca magazynowania (oleje przepracowane, odpady
drewna, odpady tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, odpady
paleniskowe: 101010, 100102 itp. i są magazynowane do czasu przekazania
do zagospodarowania. Odpady  przyjmowane do przetworzenia
również mają wyznaczone miejsca magazynowania i są magazynowane do czasu
poddania ich przetworzeniu, oczywiście nie dłużej jak 1 rok zgodnie z
nowelizacją UO.

 


Pytanie: czy systemem wizyjnym mamy objąć tylko miejsca
magazynowania odpadów przyjmowanych do przetworzenia czy również miejsca
magazynowania odpadów, które wytwarzamy czyli  oleje przepracowane, odpady
drewna, odpady tworzyw sztucznych, odpady
paleniskowe: 101010, 100102, 100182,  sorbenty materiały filtracyjne
150202, opakowania z drewna itp.?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 luty 2019 o 10:18

Pani Hanno,
według projektu rozporządzenia  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12315902/12533575/dokument377705.pdf , systemem wizyjnym powinien być objęty cały plac, na którym magazynowane są odpady, łącznie z bramami wjazdowymi, drogami wewnętrznymi.

§ 3. I. W przypadku miejsca magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:

1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa;

2) papier oraz tektura;

3) tekstylia;

4) odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem odpadów metali;

5) tworzywa sztuczne, w tym folię, opony i inne odpady z gumy;

6) drewno i odpady drewnopochodne;

7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów
pochodzącycli z terrnicznego przetwarzania odpadów;

8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6,
- system kontroii prowadzi się w taki sposób, aby obraz z kamery rejestrującej był dostępny w czasie
rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
właściwego dla lokalizacji miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 luty 2019 o 18:57

Witam
Jaki min. parametry musi spełniać kamera? 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 08:52

Gość napisał:

Witam
Jaki min. parametry musi spełniać kamera?


Spójrz w projekt rozporządzenia http://odpady-help.pl/projects/projekt-z-dnia-17-01-2019-r-rozporzadzenia-ministra-srodowiska-w-spra...
Od §4 

jest mowa o parametrach technicznych.F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 luty 2019 o 16:32

Do Gość:
No tak ale jaka np. rozdzielczość obrazu. Nie mam normy

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość06 luty 2019 o 14:50

Chodzi o normę PN-EN 62676-4:2015-06. Sam szukam jakichś konkretów, ale znajduje jedynie wersje płatne wytycznych. Znalazłem jedynie taki link, ale nie wiem na ile jest on wiarygodny.
http://myslowice.pl/data/auctions/zal._18_do_siwz_-_271_-_monitoring_-_op.pdf

Nigdzie też nie mogę się doszukać sposobu przekazu obrazu na żywo do WIOSiu. Sprawa niby prosta, ale jak wiadomo, różne rejestratory mają różne sposoby dostępu. Wątpie więc, żeby WIOS, instalował różnego typu aplikacje do podglądu.
Do kiedy trzeba się wyrobić z instalacją? W wielu miejscach doczytałem datę 22.02.2019.

F3odpowiedz
F4cytuj

uslugi.komunalne12 luty 2019 o 08:25

Monitoring ma być do 22.02.2019r. Nie wiem jednak jak przekazać login i hasło do podglądu. Przecież chyba nie wyśle w kopercie na sekretariat, aby każdy miał do tego dostęp. Dzwonił ktoś już do WIOŚ'u i się pytał jak to ma wyglądać?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość12 luty 2019 o 11:34

Witam,
Posiadamy 1 decyzję na zbieranie oraz 2 na przetwarzanie gruzu betonowego (17 01 01). jest to odpad niepalny. Jeśli dobrze interpretuję przepisy dla takich odpadów nie ma obowiązku przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego PSP oraz wykonania operatu przeciwpożarowego 9art. 41a ust.8). Odpady obojętne nie wymagają zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust.2).
w takim razie powinniśmy uzupełnić posiadane decyzje o:

1. zaświadczenia o niekaralności

2. Oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie
odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach.

3.Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i
maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane
w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku
4.Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane
w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub
innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
5. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji,
obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Jak mamy udowodnić, że zbierany przez nas gruz betonowy jest odpadem obojętnym i niepalnym????


Pozdrawiam serdecznie:)
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość12 luty 2019 o 16:32

Do uslugi.komunalne:
Do czasu wydania rozporządzenia ws. monitoringu nie masz obowiązku przekazywania obrazu on-line. Masz tylko obowiązek wynikający z art. 25 ustawy o odpadach, tj. objęcie miejsc magazynowania monitoringiem.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top odpady wrzesien 2019

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.