Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez Aga 02 styczeń 2020 o 17:30

Gość

27 kwiecień 2021 o 11:30

Witam,
Czy wytwarzając w Firmie (kilka miejsc, każde oddzielnie) odpady biurowe, w postaci zużytych baterii, a także nie przekraczając jednocześnie ilości z rozporządzenia określającego ilości dla których nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów (każde z miejsc oddzielnie) jest obowiązek wystawienia KPO?, Nie ma obowiązku prowadzenia KEO w BDO. czy można przekazać zbierającemu nieprofesjonalnie (pojemniki na baterie w sklepie)? Czy trzeba wykazywać baterie, dla których nie ma ani KEO ani KPO w sprawozdaniu do marszałka?

F4odpowiedz

Gość

27 kwiecień 2021 o 20:41

napisał:Witam,

Czy wytwarzając w Firmie (kilka miejsc, każde oddzielnie) odpady biurowe, w postaci zużytych baterii, a także nie przekraczając jednocześnie ilości z rozporządzenia określającego ilości dla których nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów (każde z miejsc oddzielnie) jest obowiązek wystawienia KPO?, Nie ma obowiązku prowadzenia KEO w BDO. czy można przekazać zbierającemu nieprofesjonalnie (pojemniki na baterie w sklepie)? Czy trzeba wykazywać baterie, dla których nie ma ani KEO ani KPO w sprawozdaniu do marszałka?

Ilość wytworzonych odpadów liczy się na całą siedzibę- nie na każde MPD osobno. 

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 448

Od: 19.03.2017

27 kwiecień 2021 o 21:00

napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
witam Jesteśmy firma która wytwarza odpady, oddaliśmy odpad 418 kg 120101 nie mamy (wióry stalowe) nie mamy tego kodu w pozwoleniu na zbieranie odpadów i w tym roku już na pewno go nie oddamy. Czy w ewidencji zaznaczam, że od[pad został wytworzony w instalacji czy poza?


Bardzo prosze o pomoc

jeśli odpad 120101 został przez was wytworzony to nie będzie znajdował się w pozwoleniu na zbieranie, ewentualnie w pozoleniu na wytwarzanie odpadów jeśli odpad pojawia się w związku z pracą instalacji, w której powstaje rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg innych niż niebezpieczne.

Jeśli poza instalacja to kod ten trzeba dodać do wykazu wytwarzanych kodów w BDO (wniosek aktualizacyjny).

Czyli jak mam dział XII to wpisuje tam tylko kody, które wytwarzam poza instalacją?wpisuje się wszystkie wytwarzane odpady i w instalacji i poza
W dziale 12 wpisujemy odpady wytwarzane poza instalacją (również usługowe). W dziale 11 wpisujemy instalacje , kody i limity.Dział XII. Wytwórca odpadów zobowiązany do


prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania


pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego


Więc może niech ktoś tak najprościej wyjaśni kiedy mamy odpady z instalacja a kiedy w związku z eksploatacją instalacji?Tu jest opisane
https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-czym-je...
F4odpowiedz

Gość

28 kwiecień 2021 o 07:38

napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
napisał:


witam Jesteśmy firma która wytwarza odpady, oddaliśmy odpad 418 kg 120101 nie mamy (wióry stalowe) nie mamy tego kodu w pozwoleniu na zbieranie odpadów i w tym roku już na pewno go nie oddamy. Czy w ewidencji zaznaczam, że od[pad został wytworzony w instalacji czy poza?Bardzo prosze o pomoc


jeśli odpad 120101 został przez was wytworzony to nie będzie znajdował się w pozwoleniu na zbieranie, ewentualnie w pozoleniu na wytwarzanie odpadów jeśli odpad pojawia się w związku z pracą instalacji, w której powstaje rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg innych niż niebezpieczne.


Jeśli poza instalacja to kod ten trzeba dodać do wykazu wytwarzanych kodów w BDO (wniosek aktualizacyjny).

Czyli jak mam dział XII to wpisuje tam tylko kody, które wytwarzam poza instalacją?

wpisuje się wszystkie wytwarzane odpady i w instalacji i poza


W dziale 12 wpisujemy odpady wytwarzane poza instalacją (również usługowe). W dziale 11 wpisujemy instalacje , kody i limity.

Dział XII. Wytwórca odpadów zobowiązany doprowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskaniapozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Więc może niech ktoś tak najprościej wyjaśni kiedy mamy odpady z instalacja a kiedy w związku z eksploatacją instalacji?


Tu jest opisane
https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-czym-je...


Dziękuję :]

F4odpowiedz

Gość

28 kwiecień 2021 o 12:45

Dzień dobry
Mamy opony, które potem wykorzystujemy na pryzmę

Gdzie znajdę ustawę że to jest legalne i że tak można?

F4odpowiedz

Gość

28 kwiecień 2021 o 18:58

napisał:Dzień dobry

Mamy opony, które potem wykorzystujemy na pryzmę
Gdzie znajdę ustawę że to jest legalne i że tak można?


W rozporządzeniu o odzysku poza instalacjami.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000796

Wymagana jest decyzja na przetwarzanie poza instalacją. Bez decyzji to jest nielegalne.
F4odpowiedz

Gość

06 maj 2021 o 11:13

Jeźeli firma wytworzyła nowy kod odpadu nieujęty w decyzji środowiskowej projektu, czy muszę to zgłosić do Urzędu?

F4odpowiedz

Gość

06 maj 2021 o 12:57

napisał:


Witam,

Czy wytwarzając w Firmie (kilka miejsc, każde oddzielnie) odpady biurowe, w postaci zużytych baterii, a także nie przekraczając jednocześnie ilości z rozporządzenia określającego ilości dla których nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów (każde z miejsc oddzielnie) jest obowiązek wystawienia KPO?, Nie ma obowiązku prowadzenia KEO w BDO. czy można przekazać zbierającemu nieprofesjonalnie (pojemniki na baterie w sklepie)? Czy trzeba wykazywać baterie, dla których nie ma ani KEO ani KPO w sprawozdaniu do marszałka?

Rozporządzenie
Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. dotyczące rodzajów i ilości
odpadów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zwalnia Państwa z prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Na przykład nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji dla odpadów oznaczonych kodem 16 06 04 i 16 06 05, jeżeli ich masa nie przekracza 20 kg w ciągu całego roku 2021, czyli w sumie możemy oddać 40 kg. I tu uwaga!- limit jest na firmę, czyli jeśli macie Państwo kilka oddziałów to niestety wszystkie baterie z poszczególnych oddziałów sumują się. Jeśli Państwa firma przekroczy limity podane w rozporządzeniu to niestety trzeba będzie wystawić Kartę Przekazania Odpadów w systemie BDO. Warto sporządzić dokument potwierdzający przekazanie baterii do  podmiotu przejmującego odpad z dokładną informacją w jakiej ilości, pod jakim kodem powołując się oczywiście na powyższe rozporządzenie. Przed dokonaniem decyzji o złożeniu wniosku o wpis do
rejestru BDO, warto skrupulatnie sprawdzić czy na pewno podlegamy
reżimowi ustawy o odpadach.
A co do przekazania baterii lub sprzętu zbierającemu nieprofesjonalnie to raczej nie szłabym tą drogą, gdyż to jest błędny tok myślenia z którego korzysta bardzo dużo firm- ale to tylko do 1 kontroli, w której organy kontrolujące nie mają litości dla takich podmiotów :)
Odnośnie sprawozdania to wszystko zależy od Urzędu Marszałkowskiego właściwego na miejsce prowadzenia działalności- każdy urząd ma swoją interpretacje przepisów :)

Co do kwestii


F4odpowiedz

Gość

06 maj 2021 o 17:28

Wygenerowalem KPO i zatwierdziłem, teraz dowiedziałem się że mam covida. Nie można tych kart wycofać, więc chcąc nie chcąc muszę udać się jutro w trasę z odpadem. Jest inne rozwiązanie w systemie BDO ?

F4odpowiedz

Gość

07 maj 2021 o 07:16

napisał:

Wygenerowalem KPO i zatwierdziłem, teraz dowiedziałem się że mam covida. Nie można tych kart wycofać, więc chcąc nie chcąc muszę udać się jutro w trasę z odpadem. Jest inne rozwiązanie w systemie BDO ?Na tym etapie można wycofać KPO. Przekazujący odpady może edytować KPO i wycofać. 
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter