Baner eko soft 2023 bdo

Przekazanie odpadów bez KPO

Zgodnie z  art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeśli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podmiotów wskazanych w art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach. Podmioty zwolnione z ewidencji zostały określone w naszej poradzie https://odpady-help.pl/porady/zwolnienia-z-ewidencji-odpadow-wg-nowej-ustawy

Przekazanie odpadów zwolnionemu z ewidencji należy ewidencjonować na KEO w BDO. Wpis przekazania odpadów należy zapisać na KEO dla danego kodu zaznaczając opcje „Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów”. Istnieje również możliwość zaznaczenia opcji „Przekazanie osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami”.

Częstą praktyką podczas przekazywania odpadów podmiotom zwolnionym z ewidencji jest wystawiane dobrowolnych i niewymaganych prawem oświadczeń potwierdzających zwolnienie z ewidencji odpadów oraz sam fakt przyjęcia/przekazania odpadów. Oświadczenia te można okazać w razie konieczności podmiotom kontrolującym w celu potwierdzenia ilości i legalności przekazanych odpadów.

Przekazanie odpadów podmiotom zwolnionym z ewidencji możliwe jest również za pomocą KPO jeśli podmiot przejmujący odpady posiada wpis do BDO.

Wystawianie KPO nie jest konieczne również podczas wywozu odpadów poza teren RP. Podczas transgranicznego przemieszczania odpadów wymagane jest wystawienie dokumentów, których wzory zostały określone w załączniku do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32006R1013/$File/32006R1013.pdf.

Wywóz odpadów poza teren RP należy ewidencjonować na KEO w BDO. Wpis przekazania odpadów należy zapisać na KEO dla danego kodu zaznaczając opcje „Wywóz poza RP”.

Należy jeszcze pamiętać, że w przypadku transportu odpadu, w którym uczestniczy podmiot zwolniony z ewidencji odpadów (i w związku z powyższym nie ma konieczności wystawiania KPO), transportujący musi posiadać jednak inny dokument np. fakturę sprzedaży odpadów, podstawową charakterystykę odpadów, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów lub inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów).

 

Inne przydatne porady:

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Transport odpadów od 2018 r.

Uproszczona ewidencja odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter