Banner  marzec 2021

Opłaty skarbowe w gospodarce odpadami

Poniżej przedstawiono wysokość opłat skarbowych dla wybranych decyzji administracyjnych w gospodarce odpadami.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

1)  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2 011 zł

2)  w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące  działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz  małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł

3)  pozostałe – 506 zł

 

Zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z punktem 44 części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej opłata za wydanie oddzielnie zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wynosi odpowiednio:

  • —  dla prowadzących działalność gospodarczą - zł 616,

  • —  dla pozostałych – 82 zł

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter