Baner eko soft 2023 bdo

Opłaty skarbowe w gospodarce odpadami

Poniżej przedstawiono wysokość opłat skarbowych dla wybranych decyzji administracyjnych w gospodarce odpadami.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

1)  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2 011 zł

2)  w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące  działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz  małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł

3)  pozostałe – 506 zł

Zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z punktem 44 części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej opłata za wydanie oddzielnie zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wynosi odpowiednio:

  • —  dla prowadzących działalność gospodarczą - zł 616,

  • —  dla pozostałych – 82 zł

 
Inne przydatne porady
Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny od 2018 r.

Jak zgłosić instalację powodującą emisję do powietrza?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter