Baner eko soft 2023 bdo

Czy lokale gastronomiczne wymagają wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: 25.11.2021 r.

Lokale gastronomiczne w ramach swojej działalności wytwarzają różne rodzaje odpadów. Większość odpadów kuchennych (resztki jedzenia) trafia do tzw. odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiono przykłady odpadów innych niż komunalne powstających w lokalach gastronomicznych wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

  • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, papierowe opakowania po produktach – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 04 - opakowania z metali , np. puszki, opakowania z metalu - do 1 Mg(tona)/rok),
  • 15 01 07 - opakowania ze szkła, np. słoiki, szklane butelki, opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, np. opakowania typu spray po śmietanie, odświeżaczach powietrza - do 0,05 Mg(tona)/rok,
  • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
  • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np. miksery, blendery, komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek  - do 0,1 Mg(tona)/rok,

Wymienione wyżej kody odpadów, roczne limity wagowe oraz inne rodzaje odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531)

Jeśli lokale gastronomiczne wytwarzają ww. odpady w większych ilościach lub wytwarzają inne rodzaje odpadów niewymienione w ww. rozporządzeniu, takie jak np.:

  •  20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
  • 15 02 02*- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), np. ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

to wymagają, jako wytwórca odpadów, wpisu do rejestru BDO w dziale XII.

Jeśli punkty gastronomiczne oferują zapakowanie posiłków i napojów „na wynos”, stają się podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach na rynek.  Powinny wtedy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale VI tabela 4 jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek oraz realizować obowiązki takiego podmiotu, które określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2020 poz. 1114). Szczegółowe informacje nt. wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek i uzyskania z tego tytułu wpisu do rejestru BDO można znaleźć w poradzie Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, a wprowadzanie opakowań na rynek. 

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter