Ekosoft ewidencja odpadow bdo

ścieki przemysłowe

Założony przez justynas 29 październik 2014 o 10:29

Gość

23 kwiecień 2021 o 10:44

napisał:Witam
jak wypełnić formularz - układ przekazywanych wyników pomiarów ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, badania robimy co 2 miesiące mam te wszystkie parametry przepisać czy porostu dołączyć skan badań itp raz na rok wysyłać do Wód Polskich ?
proszę o pomoc


Pierwsze pytanie- czy w IPPC macie zapis, ze badania ścieków wykonujecie co 2 miesiące ?
U mnie w firmie badania ścieków robimy co miesiąc mniej więcej w równych odstępach czasowych. Następnie, gdy przyjdą wyniki wpisuje je w pliku w Excelu (nazwałam go po prosty ścieki do rzeki). Następnie w osobnej tabeli mnożę ilość ścieków wprowadzonych do wód przez średnią wyników (u mnie średnia wyniku danego wskaźnika z trzech miesięcy) no i wynik dzielę przez 1000 tym samy uzyskuję ładunek.  W wykazie wpisuję, czyli tym dokumencie, który idzie do Wód Polskich no to w tabeli "zawartość mg/l wpisuję średnią wyników z pomiarów z 3 miesięcy a w tabeli "ilość substancji brutto kg" wpisuję wynik ładunków poszczególnych parametrów. Taki dokument wysyłam co kwartał do Wód Polskich a oni na tej podstawie obliczają opłatę za wprowadzanie ścieków do rzeki. Natomiast to jak u Ciebie będzie to wyglądać to nie wiem, skoro wy robicie badania co 2 miesiące.
F4odpowiedz

Gość

23 kwiecień 2021 o 13:29

napisał:


napisał: Ja " Układ wyników....."  wysyłam co miesiąc i do Wód Polskich i do WIOŚ - to WIOŚ chce co miesiąc ode mnie więc przy okazji wysyłam też do Wód co miesiąc... Jeśli ty chcesz raz w roku to myślę, że każdą Tabelę nr 4 ( w pkt 5) z ilością ścieków robisz osobno na każdy miesiąc i tak samo w pkt 6 "Układu.." ppkt 5 wpisujesz wyniki badań w 12 kolumnach odpowiednio na każdy miesiąc.


A ile wykonujemy badań w ciągu roku to albo zależy od wielkości RLM oczyszczalni ( ja w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonuję 12 -czyli co miesiąc, a w następnych latach raz na kwartał jeśli są dobre parametry , mam oczyszczalnie od 2000-9999 tyś RLM)  albo od przekroczeń w badanych ściekach albo od pozwolenia wodnoprawnego .


A przedmówca pomylił chyba "Układ wyników.." z  " Oświadczeniem podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za korzystanie z wód.." .. tam wyliczamy ładunek a w  "Układzie wyników..."  wpisuje się tylko wyniki badan i ilość ścieków w miesiącu w rozbiciu na każdą dobę.


Witam
jak wypełnić formularz - układ przekazywanych wyników pomiarów ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, badania robimy co 2 miesiące mam te wszystkie parametry przepisać czy porostu dołączyć skan badań itp raz na rok wysyłać do Wód Polskich ?
proszę o pomoc

Pierwsze pytanie- czy w IPPC macie zapis, ze badania ścieków wykonujecie co 2 miesiące ?
U mnie w firmie badania ścieków robimy co miesiąc mniej więcej w równych odstępach czasowych. Następnie, gdy przyjdą wyniki wpisuje je w pliku w Excelu (nazwałam go po prosty ścieki do rzeki). Następnie w osobnej tabeli mnożę ilość ścieków wprowadzonych do wód przez średnią wyników (u mnie średnia wyniku danego wskaźnika z trzech miesięcy) no i wynik dzielę przez 1000 tym samy uzyskuję ładunek.  W wykazie wpisuję, czyli tym dokumencie, który idzie do Wód Polskich no to w tabeli "zawartość mg/l wpisuję średnią wyników z pomiarów z 3 miesięcy a w tabeli "ilość substancji brutto kg" wpisuję wynik ładunków poszczególnych parametrów. Taki dokument wysyłam co kwartał do Wód Polskich a oni na tej podstawie obliczają opłatę za wprowadzanie ścieków do rzeki. Natomiast to jak u Ciebie będzie to wyglądać to nie wiem, skoro wy robicie badania co 2 miesiące.F4odpowiedz

Gość

23 kwiecień 2021 o 13:53

napisał:


napisał:


Witam
jak wypełnić formularz - układ przekazywanych wyników pomiarów ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, badania robimy co 2 miesiące mam te wszystkie parametry przepisać czy porostu dołączyć skan badań itp raz na rok wysyłać do Wód Polskich ?
proszę o pomoc

Pierwsze pytanie- czy w IPPC macie zapis, ze badania ścieków wykonujecie co 2 miesiące ?
U mnie w firmie badania ścieków robimy co miesiąc mniej więcej w równych odstępach czasowych. Następnie, gdy przyjdą wyniki wpisuje je w pliku w Excelu (nazwałam go po prosty ścieki do rzeki). Następnie w osobnej tabeli mnożę ilość ścieków wprowadzonych do wód przez średnią wyników (u mnie średnia wyniku danego wskaźnika z trzech miesięcy) no i wynik dzielę przez 1000 tym samy uzyskuję ładunek. W wykazie wpisuję, czyli tym dokumencie, który idzie do Wód Polskich no to w tabeli "zawartość mg/l wpisuję średnią wyników z pomiarów z 3 miesięcy a w tabeli "ilość substancji brutto kg" wpisuję wynik ładunków poszczególnych parametrów. Taki dokument wysyłam co kwartał do Wód Polskich a oni na tej podstawie obliczają opłatę za wprowadzanie ścieków do rzeki. Natomiast to jak u Ciebie będzie to wyglądać to nie wiem, skoro wy robicie badania co 2 miesiące.

Do wód Polskich wysyłamy sprawozdanie raz na kwartał (https://odpady-help.pl/kalendarz?page=2) Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a dokładnie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy sprawozdawczość (do końca kwietnia za I kwartał). Nie wysyłam im kopi badań tylko uzupełniam dane w tabeli. Podobnie jak wy badania robimy raz a dwa miesiące,  tak wynika z naszej decyzji zezwalającej nam na zrzut ścieków do ziemi - sprawdź jak macie to w decyzji. Pamiętaj, że wody popłuczne to też ścieki - dla nich wypełniamy osobno ten sam dokument co dla ścieków.
Z kolei WIOŚ wymaga od nas skąłdania sprawozdań z częstotliwością raz ba dwa miesiące i im dosyłamy również kopie badań.

F4odpowiedz

Gość

23 kwiecień 2021 o 13:55

napisał:


napisał:


Witam
jak wypełnić formularz - układ przekazywanych wyników pomiarów ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, badania robimy co 2 miesiące mam te wszystkie parametry przepisać czy porostu dołączyć skan badań itp raz na rok wysyłać do Wód Polskich ?
proszę o pomoc

Pierwsze pytanie- czy w IPPC macie zapis, ze badania ścieków wykonujecie co 2 miesiące ?
U mnie w firmie badania ścieków robimy co miesiąc mniej więcej w równych odstępach czasowych. Następnie, gdy przyjdą wyniki wpisuje je w pliku w Excelu (nazwałam go po prosty ścieki do rzeki). Następnie w osobnej tabeli mnożę ilość ścieków wprowadzonych do wód przez średnią wyników (u mnie średnia wyniku danego wskaźnika z trzech miesięcy) no i wynik dzielę przez 1000 tym samy uzyskuję ładunek.  W wykazie wpisuję, czyli tym dokumencie, który idzie do Wód Polskich no to w tabeli "zawartość mg/l wpisuję średnią wyników z pomiarów z 3 miesięcy a w tabeli "ilość substancji brutto kg" wpisuję wynik ładunków poszczególnych parametrów. Taki dokument wysyłam co kwartał do Wód Polskich a oni na tej podstawie obliczają opłatę za wprowadzanie ścieków do rzeki. Natomiast to jak u Ciebie będzie to wyglądać to nie wiem, skoro wy robicie badania co 2 miesiące.

Do wód polskich dane trzeba wysłać za każdy kwartał - nie raz w roku

F4odpowiedz

Gość

26 kwiecień 2021 o 10:11

napisał:


napisał:


Witam

jak wypełnić formularz - układ przekazywanych wyników pomiarów ilość i jakość ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi, badania robimy co 2 miesiące mam te wszystkie parametry przepisać czy porostu dołączyć skan badań itp raz na rok wysyłać do Wód Polskich ?proszę o pomoc
Osobie pytającej prawdopodobnie chodzi o przekazanie wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. 2020 poz. 144). I tu się zgadza kwestia tego, że taką informację składa się co 2 m-ce ale do WIOŚ-u i organu wydającego decyzję.


W punkcie 5) w pisujemy ilość wprowadzanych ścieków - jeżeli pomiar ciągły to wpisujemy m3 dla każdej doby z dwóch miesięcy np styczeń-luty itp.


W punkcie 6) podajemy wyniki pomiarów poszczególnych parametrów z pozwolenia.


W punkcie 7) wyniki pomiarów temp. i pH z analizy całodobowej co 2h
F4odpowiedz

Ewelina REC

30 kwiecień 2021 o 13:16

Witam,

Proszę o pomoc w zakwalifikowaniu:

woda odciekowa /sciek przemysłowy/ woda opadowa-

Czym jest woda odprowadzona z placu
magazynowania luzem odpadu gumy ,  placu magazynowania odpadu złomu i czym
jest woda odprowadzana z placu magazynowanego odpadu  w
pojemnikach i workach big bagach.

Do czego zakwalifikować wodę odprawadzaną z
parkingu. Nie jesteśmy składowiskiem odpadów a recyklerem. Czy woda
odprowadzana z dachów tego zakładu jest wodą opadowo - roztopową a cała reszta
ściekiem przemysłowym?Wszystko odprowadzamy przez siec kanalizacji deszczowej przez osadnik następnie do rowu melioracyjnegoF4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter