Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Nowe prawo wodne

Założony przez Gość 23 kwiecień 2018 o 13:52

Gość

07 kwiecień 2020 o 14:06

Gość napisał:

Ma ktoś zapis tego rozporządzenia w formie edytowalnej WORD?


Poniżej wrzucam linki do pobrania formularzy w wersji edytowalnej:
1. Formularz przekazywania wyników pomiarów pobranych wód (od 2020 r.)
  https://odpady-help.pl/uploads/document/doc/105/uklad_wynikow_pomiarow-wody_pobrane.rtf
2. Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (od 2020 r.)
https://odpady-help.pl/uploads/document/doc/106/uklad_wynikow_pomiarow-scieki_odprowadzane_do_wod_lu...

Formularze w starej wersji (obowiązujące do 2019 r.)
1. Formularz przekazywania wyników pomiarów pobranych wód (do 2019 r. włącznie)
https://odpady-help.pl/uploads/document/doc/107/uklad_wynikow_pobranych_wod_2008.docx
2. Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 2019 r. włącznie)
https://odpady-help.pl/uploads/document/doc/108/uk%C5%82ad_wynikow_pomiarow-scieki_odprowadzane_do_w...


F4odpowiedz

Gość

18 maj 2022 o 10:18

Kto może sporządzić analizę ryzyka ujęć wody, czy z jakiś przepisów wynika, że musi być to hydrogeolog?

F4odpowiedz

Gość

21 czerwiec 2022 o 10:54

Analizę ryzyka ujęć wody robimy tylko w przypadku, kiedy nie mamy wyznaczonej strefy pośredniej.
Analizę wykonuje hydrogeolog. Analiza zawiera punkty, które opracowuje tylko hydrogeolog.

F4odpowiedz

Gość

22 czerwiec 2022 o 08:18

napisał:

Analizę ryzyka ujęć wody robimy tylko w przypadku, kiedy nie mamy wyznaczonej strefy pośredniej.
Analizę wykonuje hydrogeolog. Analiza zawiera punkty, które opracowuje tylko hydrogeolog.Jakie to punkty?
W ustawie nie ma mowy, które części ma robić hydrogeolog.
Natomiast należy oprzeć się na dokumentacji hydrogeologicznej, którą wszystkie ujęcia powinny posiadać.

F4odpowiedz

Urzędnik666

22 czerwiec 2022 o 09:07

napisał:


napisał:


Analizę ryzyka ujęć wody robimy tylko w przypadku, kiedy nie mamy wyznaczonej strefy pośredniej.
Analizę wykonuje hydrogeolog. Analiza zawiera punkty, które opracowuje tylko hydrogeolog.

Jakie to punkty?
W ustawie nie ma mowy, które części ma robić hydrogeolog.
Natomiast należy oprzeć się na dokumentacji hydrogeologicznej, którą wszystkie ujęcia powinny posiadać.Dzień dobry,
Zgadza się W przepisach prawa wodnego brak jest wymagań w zakresie uprawnień lub wykształcenia osoby sporządzającej analizę ryzyka ujęć wód. Choć z uwagi na chociażby konieczność rozumienia dokumentacji hydrogeologicznej, warto byłoby tego typu zadanie powierzyć doświadczonym hydrogeologom (osobom posiadającym uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V). Z doświadczenia powiem, że osoba "kumata" ogarnie temat :)

Analiza ryzyka obejmuje: ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, wyniki badania jakości ujmowanej wody.

F4odpowiedz

Gość

22 czerwiec 2022 o 11:03

Witam, Czy Podmioty korzystające z usług wodnych są nadal obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych jeśli w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji został uchylony 
załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter