Top odpady wrzesien 2019

Nowe prawo wodne

Założony przez Gość 23 kwiecień 2018 o 13:52
WItam,

mam dzialke o wielkosci ~ 4000m2 na korej stoi sklep ~2000mkw oraz paking z kostki tez okolo ~2000 . wczesniej nie potrzebowalem pozwolenia wodno prawnego.

Przeczytalem w aktualnosciach ze :
Warto podkreślić, że obowiązkiem uzyskania decyzji wodnoprawnej objęto nowy rodzaj działalności tj. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem powodujących zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej (tereny zielone) na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czyli rownież od teraz musze mieć pozwolenie wodno prawne ? Czy mnie to dotyczy ?
Gość23 październik 2018 o 08:56

Art. 101 Prawa wodnego mów o ewidencji dokonywanych pomiarów oraz pobieranej wody. Jaka powinna być forma tej ewidencji ? Czy są jakieś formularze ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 październik 2018 o 09:35

Prawo wodne nie wskazuje żadnych formularzy takiej ewidencji.
Może mieć dowolną formę.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 listopad 2018 o 07:49

W czyim zakresie jest temat opłat za zmniejszenie retencji terenu ? Czy to my powinniśmy jako firma złożyć jakieś informacje w gminie, czy to gmina musi wyjść z tym tematem ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 listopad 2018 o 09:04

Gość napisał:

W czyim zakresie jest temat opłat za zmniejszenie retencji terenu ? Czy to my powinniśmy jako firma złożyć jakieś informacje w gminie, czy to gmina musi wyjść z tym tematem ?


Opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji zajmują się gminy. Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo wodne, to firmy będą zobowiązane do złożenia oświadczenia dot. opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji do gminy. Do tej pory to gminy miały obowiązek same pozyskać taką informację. Pierwsze oświadczenie należy złożyć do 30 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. Treści oświadczenia dotyczącego opłat za zmniejszenie naturalnej retencji opublikowano pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość13 luty 2019 o 12:24

Witam,
 mam pytanie czy odnośnie art 304 Ustawy Prawo Wodne:

Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania
wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub
do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo
pozwoleniu zintegrowanym:
1) do
organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych
albo organu
właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1
marca każdego roku za rok poprzedni;Skoro pozwolenie wodnoprawne było wydane wcześniej przez Starostę to sprawozdanie z art. 304 Ustawy Prawo Wodne wysyłam tylko do Wód Polskich (jako nowego organu) czy również do Starostwa, jako organu właściwego, który pozwolenie wydał, czy może też do obu tych organów?Ponadto wciąż aktualne jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji, w związku z którym dotychczas składane były sprawozdania z pomiarów emisji i jak rozumiem należy je nadal składać?!F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 kwiecień 2019 o 12:56

Jest projekt z 20.03.2019 w sprawie substancji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(...). Czy posiadając pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków do wód będzie trzeba wnioskować o jakieś zmiany z tytułu tego przyszłego rozporządzenia?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość29 kwiecień 2019 o 09:44

Gość napisał:


Jest projekt z 20.03.2019 w sprawie substancji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(...). Czy posiadając pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków do wód będzie trzeba wnioskować o jakieś zmiany z tytułu tego przyszłego rozporządzenia

Projektowane
rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800),
które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne zostało zachowane czasowo w mocy, nie dłużej
jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do
dnia 2 czerwca 2019 r. Projekt rozporządzenia ani ustawa Prawo wodne nie wskazuje konieczności dostosowania ustawy do nowych przepisów, nie uchyla również obecnie obowiązujących przepisów. W związku z tym, pozwolenia wodnoprawne wydane na starych przepisach zachowują ważność. 
F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.