Top odpady wrzesien 2019

Nowe prawo wodne

Założony przez Gość 23 kwiecień 2018 o 13:52
WItam,

mam dzialke o wielkosci ~ 4000m2 na korej stoi sklep ~2000mkw oraz paking z kostki tez okolo ~2000 . wczesniej nie potrzebowalem pozwolenia wodno prawnego.

Przeczytalem w aktualnosciach ze :
Warto podkreślić, że obowiązkiem uzyskania decyzji wodnoprawnej objęto nowy rodzaj działalności tj. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem powodujących zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej (tereny zielone) na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czyli rownież od teraz musze mieć pozwolenie wodno prawne ? Czy mnie to dotyczy ?
Gość23 kwiecień 2018 o 15:27

Prawo nie działa w tym przypadku wstecz- jeżeli już wykonano zabudowę, może ona funkcjonować bez konieczności składania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ale jeżeli spełniasz kryteria ustawowe dotyczące ograniczenia retencji (czyli działka o pow. min 3500 m2, z zabudowaną powierzchnia -min. 70% powierzchni nieruchomości  wyłączono z powierzchni biologicznie czynnej, nieruchomość jest na terenie, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej) gmina naliczy, a ty będziesz będziesz zobowiązany do wnoszenia opłaty za usługi wodne-czyli za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji. 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 sierpień 2018 o 08:33

Jakie dokumenty należy obecnie składać, jako przedsiębiorca, do Wód Polskich w myśl nowego prawa ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość08 sierpień 2018 o 09:14

Gość napisał:

Jakie dokumenty należy obecnie składać, jako przedsiębiorca, do Wód Polskich w myśl nowego prawa ?


Jeżeli jesteś zobowiązany do wnoszenia opłat za usługi wodne, to po wejściu w życie zmiany prawa wodnego podmioty zobowiązane do wnoszenia ww. opłat będą zobowiązane do składania oświadczenia w terminie 30 dni od końca każdego kwartału, którego wzór (w tym zakres przekazywanych informacji) powinien zostać zamieszczony w BIP Wód Polskich. Oświadczenia te będzie trzeba przesyłać do 31 grudnia 2020 r. (czyli IV kwartał 2020 roku będzie ostatnim, za który złożysz oświadczenie- ale tu mała uwaga do 14 stycznia 2021 r.). Tak wygląda to w zmianie przekazanej do podpisu prezydenta..
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość08 sierpień 2018 o 13:50

Rozumiem, że do końca sierpnia trzeba złożyć oświadczenie za II kwartał 2018 r. A co jeżeli za pierwszy kwartał takiego nie złożyliśmy? I na stronie BIP Wód nie potrafię tego druku znaleźć :(

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 sierpień 2018 o 09:53

Gość napisał:

 


Rozumiem, że do końca sierpnia trzeba złożyć oświadczenie za II kwartał 2018 r. A co jeżeli za pierwszy kwartał takiego nie złożyliśmy? I na stronie BIP Wód nie potrafię tego druku znaleźć :(
Ustawy nie podpisał jeszcze prezydent (więc pewnie do momentu jej publikacji stosownych oświadczeń nie znajdziesz na stronie każdych Wód Polskich), a że prawo nie działa wstecz to jeżeli nie złożyliście takiego oświadczenia (bo przecież nie było podstaw aby je składać) to już po fakcie. Choć niektóre RZWG same występowały z wnioskami o wypełnianie stosownych oświadczeń i już próbowały przygotować takie oświadczenia na formularzach przypominających opłaty środowiskowe (np tutaj: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/zaatw-spraw/formularze-do-oplaty-zmiennej-za-uslugi-wodne

 Drugi kwartał zakończył się w czerwcu- wiec 30 dni minęło z końcem lipca, jeżeli przepisy wejdą w życie to pierwsze oświadczenie będzie się składać 30 dni po zakończeniu września

 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 wrzesień 2018 o 12:20

Czy przekazywane do wioś informacje o ilości pobieranej wody z ujęć zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r są aktualne w nawiązaniu do nowego prawa wodnego? Czy nadal powinniśmy przekazywać je do WIOŚ i do Wód Polskich w okresach comiesięcznych i kwartalnych (zależnie od pozwoleń wodnoprawnych)

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość06 wrzesień 2018 o 14:48

Zgodnie z art. Art. 304.  Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1)do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
2)do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:
a)w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,

b)w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c)w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.F3odpowiedz
F4cytuj

Gość06 wrzesień 2018 o 14:52

Do Gość:

No i jeszcze po zmianie ustawy prawo wodne z 20 lipca br. należy przekazywać wodom polskim oświadczenia w terminie 30 dni od zakończenia kwartału celem ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne. Co powinno zawierać takie oświadczenie oraz gdzie go szukać i do kiedy składać określa artykuł 552 ust 2a- 2o.  (patrz Dz.U. 2018 poz. 1722).

Robi się trochę papierologii...

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 wrzesień 2018 o 07:52

W tym roku wysyłaliśmy już informacje do Wód Polskich dotyczące wód opadowych i roztopowych oraz studni głębinowych. Jaki dokument sprawozdawczy i kiedy powinien być wysyłany do WioŚ , jeżeli robimy odczyty ze studni raz do roku a z odprowadzanych ścieków co 2 miesiące ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 wrzesień 2018 o 12:23

Czy obowiązek wysyłania informacji o pomiarach wód do WIOŚ obowiązywał wcześniej, czy wynika z nowego prawa wodnego?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top odpady wrzesien 2019

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.