Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Gość

23 kwiecień 2018 o 13:52

WItam,

mam dzialke o wielkosci ~ 4000m2 na korej stoi sklep ~2000mkw oraz paking z kostki tez okolo ~2000 . wczesniej nie potrzebowalem pozwolenia wodno prawnego.

Przeczytalem w aktualnosciach ze :
Warto podkreślić, że obowiązkiem uzyskania decyzji wodnoprawnej objęto
nowy rodzaj działalności tj. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni
powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z
gruntem powodujących zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej (tereny zielone) na obszarach nieujętych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamkniętej.


czyli rownież od teraz musze mieć pozwolenie wodno prawne ? Czy mnie to dotyczy ?
F4odpowiedz

Gość

23 kwiecień 2018 o 15:27

Prawo nie działa w tym przypadku wstecz- jeżeli już wykonano zabudowę, może ona funkcjonować bez konieczności składania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ale jeżeli spełniasz kryteria ustawowe dotyczące ograniczenia retencji (czyli działka o pow. min 3500 m2, z zabudowaną powierzchnia -min. 70% powierzchni nieruchomości  wyłączono z powierzchni biologicznie czynnej, nieruchomość jest na terenie, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej) gmina naliczy, a ty będziesz będziesz zobowiązany do wnoszenia opłaty za usługi wodne-czyli za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji. 

F4odpowiedz

Gość

07 sierpień 2018 o 08:33

Jakie dokumenty należy obecnie składać, jako przedsiębiorca, do Wód Polskich w myśl nowego prawa ?

F4odpowiedz

Gość

08 sierpień 2018 o 09:14

Gość napisał:

Jakie dokumenty należy obecnie składać, jako przedsiębiorca, do Wód Polskich w myśl nowego prawa ?


Jeżeli jesteś zobowiązany do wnoszenia opłat za usługi wodne, to po wejściu w życie zmiany prawa wodnego podmioty zobowiązane do wnoszenia ww. opłat będą zobowiązane do składania oświadczenia w terminie 30 dni od końca każdego kwartału, którego wzór (w tym zakres przekazywanych informacji) powinien zostać zamieszczony w BIP Wód Polskich. Oświadczenia te będzie trzeba przesyłać do 31 grudnia 2020 r. (czyli IV kwartał 2020 roku będzie ostatnim, za który złożysz oświadczenie- ale tu mała uwaga do 14 stycznia 2021 r.). Tak wygląda to w zmianie przekazanej do podpisu prezydenta..
F4odpowiedz

Gość

08 sierpień 2018 o 13:50

Rozumiem, że do końca sierpnia trzeba złożyć oświadczenie za II kwartał 2018 r. A co jeżeli za pierwszy kwartał takiego nie złożyliśmy? I na stronie BIP Wód nie potrafię tego druku znaleźć :(

F4odpowiedz

Gość

10 sierpień 2018 o 09:53

Gość napisał:

 


Rozumiem, że do końca sierpnia trzeba złożyć oświadczenie za II kwartał 2018 r. A co jeżeli za pierwszy kwartał takiego nie złożyliśmy? I na stronie BIP Wód nie potrafię tego druku znaleźć :(
Ustawy nie podpisał jeszcze prezydent (więc pewnie do momentu jej publikacji stosownych oświadczeń nie znajdziesz na stronie każdych Wód Polskich), a że prawo nie działa wstecz to jeżeli nie złożyliście takiego oświadczenia (bo przecież nie było podstaw aby je składać) to już po fakcie. Choć niektóre RZWG same występowały z wnioskami o wypełnianie stosownych oświadczeń i już próbowały przygotować takie oświadczenia na formularzach przypominających opłaty środowiskowe (np tutaj: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/zaatw-spraw/formularze-do-oplaty-zmiennej-za-uslugi-wodne

 Drugi kwartał zakończył się w czerwcu- wiec 30 dni minęło z końcem lipca, jeżeli przepisy wejdą w życie to pierwsze oświadczenie będzie się składać 30 dni po zakończeniu września

 

F4odpowiedz

Gość

04 wrzesień 2018 o 12:20

Czy przekazywane do wioś informacje o ilości pobieranej wody z ujęć zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r są aktualne w nawiązaniu do nowego prawa wodnego? Czy nadal powinniśmy przekazywać je do WIOŚ i do Wód Polskich w okresach comiesięcznych i kwartalnych (zależnie od pozwoleń wodnoprawnych)

F4odpowiedz

Gość

06 wrzesień 2018 o 14:48

Zgodnie z art. Art. 304.  Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1)do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
2)do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:
a)w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,

b)w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c)w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.F4odpowiedz

Gość

06 wrzesień 2018 o 14:52

Do Gość:

No i jeszcze po zmianie ustawy prawo wodne z 20 lipca br. należy przekazywać wodom polskim oświadczenia w terminie 30 dni od zakończenia kwartału celem ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne. Co powinno zawierać takie oświadczenie oraz gdzie go szukać i do kiedy składać określa artykuł 552 ust 2a- 2o.  (patrz Dz.U. 2018 poz. 1722).

Robi się trochę papierologii...

F4odpowiedz

Gość

07 wrzesień 2018 o 07:52

W tym roku wysyłaliśmy już informacje do Wód Polskich dotyczące wód opadowych i roztopowych oraz studni głębinowych. Jaki dokument sprawozdawczy i kiedy powinien być wysyłany do WioŚ , jeżeli robimy odczyty ze studni raz do roku a z odprowadzanych ścieków co 2 miesiące ?

F4odpowiedz

Gość

07 wrzesień 2018 o 12:23

Czy obowiązek wysyłania informacji o pomiarach wód do WIOŚ obowiązywał wcześniej, czy wynika z nowego prawa wodnego?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter