Top komunalne bdo

Monitoring on-line od 6 września 2019

Założony przez 02 wrzesień 2019 o 09:08
Witam,

nigdzie nie widzę informacji odnośnie obowiązku przekazania obrazu z monitoringu do wios, który powstaje od 6 września.
Ktos z Was już to zrobił?
Obraz z wszystkich kamer czy tylko miejsca magazynowania odpadów "palnych" ? Adres IP, login i hasło wysyłamy pocztą?

Gość02 wrzesień 2019 o 09:58

Moim zdaniem nie ma jeszcze obowiązku udostępniania tego monitoringu w czasie rzeczywistym. Rozporządzenie ws. monitoringu ciągle jest w procesie legislacyjnym, a to z niego wynika tenże obowiązek. Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315902/katalog/12533538

F4odpowiedz

pit02 wrzesień 2019 o 12:04

z rozporządzenia ws. monitoringu jeszcze nie. Ale z ustawy z 19 lipca o czystości i porządku w gminach już tak.

„posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.”

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1579/1

F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 12:13

Czy tzn że należy już wysłać do WIOŚ dostęp do kamer? Czy dopiero po uzyskaniu nowego pozwolenia?

F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 12:40

Do Gość:
jak dla mnie to od dnia 6 września musimy zapewnić dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, dla odpadów wymienionych w art. 6 ust. 6f ustawy z 19 lipca 2019 r.. Nigdzie nie jest jednak napisane, że mamy wysyłać jakieś informacje do WIOŚ. Moim zdaniem wioś jak przyjdzie na kontrolę to musimy być gotowi na zapewnienie mu dostępu do monitoringu, a nie wysyłać mu od razu loginów i haseł (zgodnie z art. 6 ust. 6g WIOŚ może wykorzystywać dostęp do obrazu rejestrowanego jedynie w przypadku kontroli albo powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa).

F4odpowiedz

pit02 wrzesień 2019 o 12:41

Pod tą ustawą napisane, że wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia z wyjątkami. 
Wydaje mi się, że już, ale chciałem się upewnić. 

F4odpowiedz

Iz02 wrzesień 2019 o 13:28

Rozmawiałam dzisiaj z WIOŚ i powiedzieli, że do 6 września mamy obowiązek przekazać dostęp do wglądu w kamery.
Mam jeszcze pytanie. Ten dostęp ma być tylko w czasie rzeczywistym? Wglądu w historie nagrań już nie trzeba udostępniać?

F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 13:37

art. 6h. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie
odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący
magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie
rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie
informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Natomiast zgodnie z art. 27:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 i 23, art. 4 i art. 7 pkt 7–10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
2) art. 6 pkt 2 lit. a, pkt 33 i pkt 36 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
3) art. 6 pkt 15 w zakresie art. 35b ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.;
4) art. 6 pkt 26 lit. a oraz pkt 27–30, art. 7 pkt 1–3, 5, 6 i 11 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 września
2019 r.

Przepis dot. udostępniania monitoringu znajduje się w art. 6 pkt 8. ppkt. 6g i 6h.
Zatem przepis dot. zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wioś, wchodzi 14 dni od daty ukazania się ustawy w dzienniku ustaw czyli 6 września?  
F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 15:36

Cały czas nie można zrozumieć o co chodzi z udostępnianiem monitoringu? Na niektórych forach pojawiła się informacja, że do Wioś należy wysłać loginy do dostępu do kamer, ale ustawa o tym nie mówi.
Jest napisane, że: Zgodnie z przepisami Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może korzystać z
dostępu tylko w przypadku:

1.1) prowadzonej kontroli, o której
mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska(Dz.
U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);

2.2) powzięcia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art.
182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6)) albo wykroczenia określonego w art.
154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wy- kroczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czy ktoś posiada informację co należy zrobić? Czy chodzi o zamontowanie odpowiedniego systemu wizyjnego spełniającego odpowiednie warunki (dostep na zywo, przchowywanie danych itp), czy do WIOŚ faktycznie należy przesyłać jakieś dane?

F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 15:37

Cały czas nie można zrozumieć o co chodzi z udostępnianiem monitoringu? Na niektórych forach pojawiła się informacja, że do Wioś należy wysłać loginy do dostępu do kamer, ale ustawa o tym nie mówi.
Jest napisane, że: Zgodnie z przepisami Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może korzystać z
dostępu tylko w przypadku:

1.1) prowadzonej kontroli, o której
mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska(Dz.
U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);

2.2) powzięcia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art.
182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6)) albo wykroczenia określonego w art.
154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wy- kroczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czy ktoś posiada informację co należy zrobić? Czy chodzi o zamontowanie odpowiedniego systemu wizyjnego spełniającego odpowiednie warunki (dostep na zywo, przchowywanie danych itp), czy do WIOŚ faktycznie należy przesyłać jakieś dane?

F4odpowiedz

Gość02 wrzesień 2019 o 15:56

Więc już tylko pozostaje pytanie, w jaki sposób przekazać ten dostęp i których kamer to się tyczy?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.