Baner eko soft 2023 bdo

Publikacje branżowe

Marek GÓRSKI

Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami – nowa ustawa o odpadach [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

Analiza rozporządzeń wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w szczególności poziomów odzysku i recyklingu [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Piotr MANCZARSKI

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle nowo obowiązujących przepisów [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew GRABOWSKI

Termiczne przekształcanie odpadów w świetle nowych i projektowanych przepisów o odpadach [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Newsletter