Branza odpadami baner

Zbieranie odpadów w PSZOK

Założony przez Gość100 06 marzec 2020 o 15:51

Hanna

Liczba postów: 1

Od: 07.02.2022

17 luty 2022 o 18:21

Witam, czy w związku z tym, że odpady budowlane, poremontowe nie są obecnie odpadami komunalnymi to gmina prowadząca PSZOK jako posiadacz tych odpadów powinna zlecić ich badania ? 

F4odpowiedz

Gość11

25 luty 2022 o 13:31

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw
domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi.

F4odpowiedz

Gość

10 marzec 2022 o 12:31

Witam Czy gmina prowadząca PSZOK powinna złożyć do 15 marca sprawozdanie z art 75 ustawy o odpadach ?

F4odpowiedz

Gość

10 marzec 2022 o 18:03

napisał:

Witam Czy gmina prowadząca PSZOK powinna złożyć do 15 marca sprawozdanie z art 75 ustawy o odpadach ?Oczywiście, że  tak.
F4odpowiedz

Gość

28 wrzesień 2022 o 14:09

Witam,Czy od 2023 na PSZOK musi być podział odpadu 17 09 04 na sześć frakcji?

F4odpowiedz

Gość

28 wrzesień 2022 o 14:37

napisał:

Witam,Czy od 2023 na PSZOK musi być podział odpadu 17 09 04 na sześć frakcji?Przyjęcia od osób nie, od firm tak
F4odpowiedz

Gość

06 październik 2022 o 09:13

Czy od 2023  gruz zmieszany z PZOK nadal będzie można przekazywać osobom fiz i jednostkom organizacyjnym na potrzeby własne?

F4odpowiedz

Gość

07 październik 2022 o 07:42

napisał:


napisał:


Witam,Czy od 2023 na PSZOK musi być podział odpadu 17 09 04 na sześć frakcji?

Przyjęcia od osób nie, od firm tak


Na jakie niby frakcje ?
F4odpowiedz

Gość

07 październik 2022 o 09:24

napisał:


napisał:napisał:

Witam,Czy od 2023 na PSZOK musi być podział odpadu 17 09 04 na sześć frakcji?


Przyjęcia od osób nie, od firm tak
Na jakie niby frakcje ?


Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera
selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa
sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały
ceramiczne oraz kamienie.
2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw
domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 66 ust. 5


F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

07 październik 2022 o 10:05

napisał:


napisał:
napisał:Witam,Czy od 2023 na PSZOK musi być podział odpadu 17 09 04 na sześć frakcji?Przyjęcia od osób nie, od firm tak
Na jakie niby frakcje ?

Na frakcje :  drewno,
metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (w tym beton, cegłę,
płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie)F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter