Top bdo wrzesien 2020

Zbieranie odpadów w PSZOK

Założony przez 06 marzec 2020 o 15:51
 Spółka zbierająca odpady komunalne w PSZOK prowadzi ewidencję odpadów komunalnych. Są to odpady przywiezione przez mieszkańców gminy, w ramach wnoszonej przez nich opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Czy spółka odpady te może przekazać zakładom przetwarzającym odpady poprzez system BDO na KPO, czy powinna je przekazać na KPOK?
Spółka składa do gminy sprawozdanie z odpadów komunalnych zebranych na PSZOK. Czy zatem w systemie jako przekazujący generuje KPO, czy KPOK? 

Gość07 marzec 2020 o 21:46

Czy w systemie BDO ewidencję zebranych odpadów komunalnych w PSZOK należy prowadzić wyłącznie jako ewidencję odpadów komunalnych?  Czy odpady komunalne zebrane na PSZOK, powinny zostać przekazane przejmującemu odpad poprzez system BDO wyłącznie kartą przekazania odpadów komunalnych (KPOK), czy można je przekazać w systemie generując KPO?


F4odpowiedz

Gość07 marzec 2020 o 21:47

Spółka w ramach prowadzenia działalności regulowanej odbiera selektywnie zebrane odpady komunalne (m.in. 15 01 01, 15 01 02)od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Czy spółka może odebrane odpady komunalne przekazać jako przekazujący, firmie, która posiada pozwolenie na przetwarzanie tych odpadów w procesie R3 poprzez wygenerowanie w systemie BDO KPO CZY KPOK?
Spółka składa sprawozdanie do gminy jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Czy zatem nie powina w systemie BDO prowadzić tylko KPOK?

F4odpowiedz

Gość07 marzec 2020 o 21:48

Witam,

Czy KEOK dla odpadów przyjętych (zebranych) , które transportujący przywozili z różnych gmin, zakładamy jedną zbiorczą dla jednego kodu odpadu i wybieramy gminę w której ma miejsce prowadzenie zbierania odpadów (tak jak było w starym systemie ewidencji) czy w BDO zakładamy KEOK dla każdej gminy osobno i na tych kartach prowadzimy przyjęcia, pomimo że przyjecie ma miejsce w miejscu prowadzenia naszej działalności (bo i z takim systemem prowadzenia zbierania się juz spotkałem )?
F4odpowiedz

Gość25 marzec 2020 o 14:20

Czy PSZOKi powinny funkcjonować w trakcie obowiązywania obecnych obostrzeń i zakazów związanych z epidemią ?

F4odpowiedz

Gość26 marzec 2020 o 13:25

Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jakie sa podstawy, bo PSZOKI były czynne lub też nie. Czy można odnieść się do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca 2020 by taki PSZOK zamknąć ?  Czy można podeprzeć się zapisami kodeksu karnego art. 165 ?

F4odpowiedz

Gość27 marzec 2020 o 08:49

My zajmujemy się odbiorem odpadów, ale też prowadzimy PSZOK. Śmieci trzeba zebrać, nawet w takiej sytuacji, ale PSZOK zamknęliśmy. Zdrowie pracowników najważniejsze! A że ktoś nie odda starej lodówki czy kanapy  w tym czasie, to tragedia się nie stanie. 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter