Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Zaświadczenia o niekaralności

Założony przez Gość 06 wrzesień 2018 o 14:53
nowa ustawa o odpadach przewiduje dołączenie zaświadczeń o niekaralnościza przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa z art. 163-164 lub 168 na podstawie ustawy kk oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - gdzie je uzyskać

Gość06 wrzesień 2018 o 15:49

Takie zaświadczenia wydaje Krajowy Rejestr Karny. Musisz wypełnić zapytanie. Osobny wzór jest dla uzyskania takiego zaświszczenia dla:
- osoby fizycznej https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf

- firmy https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_podmiot_zbiorowy.pdf .


Wniosek możesz złożyć:

- listownie,

- osobiście,

- online (potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP).


Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

    - w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
    - w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajdziesz pod linkiem https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20150323.pdf

Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (20 zł jeśli załatwiasz sprawę online).

Więcej informacji znajdziesz: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość08 październik 2018 o 09:24

Czy zapytania o karalność dotyczą wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej, czy wystarczy tylko Zarząd?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość08 październik 2018 o 13:55

Gość napisał:

Czy zapytania o karalność dotyczą wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej, czy wystarczy tylko Zarząd?


Wg odpowiedzi MŚ: "Zaświadczenie składają wszystkie osoby widniejące w KRS".
http://odpady-help.pl/interpretations/p-opinia-ministerstwa-srodowiska-z-dnia-25-09-2018-r-na-temat-...
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 październik 2018 o 09:35

Czy oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 i 5, które dotyczą wspólników, prokurentów, członków zarządu lub członków rady nadzorczej, powinny zostać złożone przez te osoby, czy mogą zostać złożone przez podmiot składający wniosek?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 październik 2018 o 09:24

Oświadczenia dotyczą też wspólników, prokurentów, członków zarządu i rady nadzorczej.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 październik 2018 o 10:20

Kto składa zaświadczenie w przypadku spółki akcyjnej, a kto gdy właścicielem jest gmina?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość26 październik 2018 o 08:41

W przypadku spółek wnioski o zaświadczenia składa każda osoba / podmiot wskazany w KRS jako wspólnik, prezes, członek zarządu, członek rady nadzorcze, komplementariusz itp. 

F3odpowiedz
F4cytuj

11121 grudzień 2018 o 11:52

Dzień dobry,
Do wniosku o wydanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadu musimy dołączyć:
1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów ((oraz wspólników, prokurentów itd) będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa o których mowa w art. 163, art 164 lub art.168 w związku z art. 163 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663);
2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277) - art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy o odpadach.

Pkt 1 jest dla mnie zrozumiały dzięki podpowiedziom wyżej, czy ktoś jednak jest w stanie wyjaśnić mi jak można uzyskać zaświadczenie z pkt 2? Czy jest jakaś duża różnica między nimi?
Z góry dziękuję!

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość21 grudzień 2018 o 14:52

111 napisał:


Dzień dobry,
Do wniosku o wydanie decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadu musimy dołączyć:
1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów ((oraz wspólników, prokurentów itd) będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa o których mowa w art. 163, art 164 lub art.168 w związku z art. 163 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663);
2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277) - art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy o odpadach.

Pkt 1 jest dla mnie zrozumiały dzięki podpowiedziom wyżej, czy ktoś jednak jest w stanie wyjaśnić mi jak można uzyskać zaświadczenie z pkt 2? Czy jest jakaś duża różnica między nimi?
Z góry dziękuję!
Pkt. 2 dotyczy po prostu firmy jako podmiotu zbiorowego :) Wtedy występujesz z takim wnioskiem: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_podmiot_zbiorowy.pdf

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość02 styczeń 2019 o 14:17

To jest niestety straszny wymóg ,bo jeśli w najbliższym czasie dostaniecie jakąś nawet najmniejszą karę administracyjną od WiOŚiu , to możecie zapomnieć o dalszym interesie ,ponieważ nie dacie rady dostosować decyzji do obowiązującego stanu prawnego.
F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.