Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Zabezpieczenie roszczeń

Założony przez Basia 28 sierpień 2018 o 07:16
W projekcie dotyczącym sprawy wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń jest mowa o magazynowaniu odpadów. Co oznacza magazynowanie odpadów " które mogą być magazynowane w tym samym czasie" ? Czy chodzi tutaj o obręb miesiąca, roku, a może dnia?

Gość19 wrzesień 2018 o 13:18

Do Gość:Jeśli posiadasz pozwolenie na wytwarzanie odpadów i chciałbyś prowadzić także zbieranie lub przetwarzanie odpadów, to urząd może zwolnić cię z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tych działalności.
W takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musisz uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (takie postępowanie dopuszcza art.45 ust. 4-9 ustawy o odpadach). I dla takich decyzji wymagane jest zabezpieczenie roszczeń.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 wrzesień 2018 o 13:49

Do Gość:

No i zapomniałam dodać, że zabezpieczenie roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 wrzesień 2018 o 13:39

Do Gość:
Art. 45. Z obowiazku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadow i zezwolenia na przetwarzanie odpadow zwalania sie:
...
9) wytworce odpadow, ktory wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.
...

natomiast
art 3
...
37) zbieraniu odpadow- rozumie sie przez gromadzenie odpadow przez ich transportem do miejsc przetwarzania,... oraz tymczasowe magazynowanie odpadow.


 Prosze o interpretacje zapisu o 'zbieraniu w miejscu ich wytworzenia'

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 wrzesień 2018 o 15:23

Do Gość:
Jeżeli jesteś wytwórcą odpadów, to zanim przekazujesz go odbiorcy, zapewne zbierasz wytworzone przez firmę odpady na terenie waszego zakładu do osiągnięcia partii transportowej. To jest zbieranie w miejscu wytworzenia. 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość26 wrzesień 2018 o 09:02

Gość napisał:

Do Gość:
Art. 45. Z obowiazku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadow i zezwolenia na przetwarzanie odpadow zwalania sie:
...
9) wytworce odpadow, ktory wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.
...

natomiast
art 3
...
37) zbieraniu odpadow- rozumie sie przez gromadzenie odpadow przez ich transportem do miejsc przetwarzania,... oraz tymczasowe magazynowanie odpadow.


 Prosze o interpretacje zapisu o 'zbieraniu w miejscu ich wytworzenia'


Czy w takim przypadku należy podać formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń ??
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość26 wrzesień 2018 o 10:42

Do Gość:
Powtórzę jeszcze raz to co już zostało wspomniane w tym wątku: Zabezpieczenie roszczeń dotyczy wytwórców odpadów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów (a także tych którzy będą się o takowe ubiegać). Jeżeli nie posiadasz żadnego z ww. zabezpieczenie roszczeń ciebie nie dotyczy. Zabezpieczenie roszczeń nie dotyczy także odpadów obojętnych.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość02 październik 2018 o 12:21

Gdzie się skierować i jak załatwić "zabezpieczenie roszczeń" ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość03 październik 2018 o 10:12

Do Gość:

Wnioskodawca we wniosku o dostosowanie swojej decyzji,
proponuje wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń, ale to właściwy organ
prowadzący sprawę określa formę i wysokość zabezpieczeń w drodze postanowienie.
Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę: depozytu, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej (art. 48a ust. 4 ustawy
o odpadach). W przypadku depozytu należy go wpłacić na odrębny rachunek bankowy
wskazany przez właściwy organ wydający zezwolenie. Natomiast w przypadku gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej na stronie Ministerstwa Finansów jest dostępny wykaz
gwarantów https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/wykaz-gwarantow-celnych, do których najlepiej się zgłosić.


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość10 październik 2018 o 08:32

Czy w przypadku posiadania zezwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania - zabezpieczenie roszczeń uwzględnia się tylko do tych odpadów ujętych w zezwoleniu do przetwarzania? czy wszystkich ujętych w zezwoleniu.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość12 październik 2018 o 08:33

Do Gość:
Niestety ale w tym przypadku wszystkie odpady powinny zostać ujęte w obliczeniach.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.