Zabezpieczenie roszczeń

Założony przez Basia 28 sierpień 2018 o 07:16
W projekcie dotyczącym sprawy wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń jest mowa o magazynowaniu odpadów. Co oznacza magazynowanie odpadów " które mogą być magazynowane w tym samym czasie" ? Czy chodzi tutaj o obręb miesiąca, roku, a może dnia?

Kika06 wrzesień 2018 o 11:32

Według wyjaśnień pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, pojemność magazynowa w danym czasie oznacza maksymalną ilość odpadów jaką nasza instalacja, obiekt budowlany czy plac magazynowy może pomieścić na raz. Pojemność magazynowa w tym samym czasie zależy zatem od kubatury obiektu oraz od stopnia zagęszczenia magazynowanych odpadów. Im wyższe zagęszczenie (w zależności czy odpad został sprasowany, zbelowany itp) tym więcej Mg pomieści dana kubatura obiektu, infrastruktury towarzyszącej czy placów towarzyszących. Brak jest jednak dodatkowych kryteriów mówiących np. do jakiej wysokości na placu magazynowym odpad może być magazynowany (co również wpływa na określenie zdolności magazynowej placu i de facto przedkłada się na zabezpieczenie roszczeń). Nie uzyskałam również informacji co w przypadku, gdy pomimo określenia maksymalnej i największej ilości odpadów w tym samym czasie, masa ta zostanie przekroczona przez wzgląd na problemy z przekazaniem frakcji kolejnym podmiotom (obecnie dość mocno odczuwalny jest dla RIPOKów problem z przekazaniem frakcji odpadów kalorycznych, które w konsekwencji zalegają na placach magazynowych w zwiększonej ilości. 

Komuś udało się już oszacować wysokość zabezpieczenia roszczeń dla instalacji RIPOK, której w pojemność magazynową włączona jest również masa odpadów obojętnych? Przy założeniu projektu RMŚ z 2 sierpnia, w takim przypadku stosuje się paragraf 2 ust. 4 czyli należy przyjąć stawkę najwyższą, co diametralnie zwiększa sumę jaką będzie należało przeznaczyć na zabezpieczenie roszczeń. 

F4odpowiedz

Gość12 wrzesień 2018 o 14:29

My już posiadamy decyzję na zbieranie odpadów. Słyszałam, że wniosek o zabezpieczenie roszczeń składa się przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie. Czy faktycznie tak jest i do kogo składa się takie wnioski o zabezpieczenie roszczeń?

F4odpowiedz

Gość13 wrzesień 2018 o 10:52

Zabezpieczenie roszczeń dotyczy również posiadających decyzję. Zgodnie ze zmianą ustawy o odpadach:

 Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku (...)

4)       proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1.

2 (.......)

4. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

F4odpowiedz

Juno18 wrzesień 2018 o 08:25

Jak ma się sprawa do odpadów wytwarzanych przez firmę ale odbieranych na bieżąco przez firmę zewnętrzną? Odpady są gromadzone tylko do momentu uzyskania odpowiedniego tonażu (np. jeden kontener lub jeden samochód - w zależności od rodzaju transportu), następnie firma zewnętrzna odbiera odpad. Firma wytwarzająca odpad posiada decyzje na wytwarzanie odpadów, firma odbierająca odpad posiada decyzje na przetwarzanie i/lub zbieranie. Czy w takiej sytuacji firma wytwarzająca odpad powinna podać formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń?

F4odpowiedz

Spdsos18 wrzesień 2018 o 08:59

Czy wniesienie zabezpieczenia
roszczeń dotyczy oczyszczalni ścieków? Wytwarzamy poniżej 5000 Mg a dokładnie ok 3000 Mg/rok komunalnego
osadu ściekowego (19 08 05) więc nie potrzebujemy zezwolenia na wytwarzanie
odpadów. Z przyczyn logistycznych zawsze mamy zmagazynowaną ilość osadu w
magazynie ok. (140 Mg). Maksymalna pojemność magazynu to ok. 550 Mg osadu. 

F4odpowiedz

Kika18 wrzesień 2018 o 10:13

Spdsos napisał:Czy wniesienie zabezpieczenia

roszczeń dotyczy oczyszczalni ścieków? Wytwarzamy poniżej 5000 Mg a dokładnie ok 3000 Mg/rok komunalnego

osadu ściekowego (19 08 05) więc nie potrzebujemy zezwolenia na wytwarzanie

odpadów. Z przyczyn logistycznych zawsze mamy zmagazynowaną ilość osadu w

magazynie ok. (140 Mg). Maksymalna pojemność magazynu to ok. 550 Mg osadu. 


Skoro nie posiadacie zezwolenia na wytwarzanie odpadów, to zapis art. 48 a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Waszej oczyszczalni nie dotyczy. Ponadto, jeśli w zezwoleniu na wytwarzanie odpadów nie widnieje zapis mówiący o zbieraniu odpadów, to wg mnie również taki podmiot nie jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.F4odpowiedz

Gość19 wrzesień 2018 o 09:44

Do Juno:

Zabezpieczenie roszczeń dotyczy wytwórców odpadów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów (a także tych którzy będa się o takowe ubiegać). Jeżeli nie posiadasz żadnego z ww. zabezpieczenie roszczeń ciebie nie dotyczy.

F4odpowiedz

postaszewski19 wrzesień 2018 o 11:35

Gość napisał:Do Juno:


Zabezpieczenie roszczeń dotyczy wytwórców odpadów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów (a także tych którzy będa się o takowe ubiegać). Jeżeli nie posiadasz żadnego z ww. zabezpieczenie roszczeń ciebie nie dotyczy.Jeżeli instalacja posiada pozwolenie zintegrowane (wytwarzanie odpadów + odzysk odpadów - obce i własne) to czy mając na uwadze powyższe firma powinna podać formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń?
F4odpowiedz

Gość19 wrzesień 2018 o 11:50

Do postaszewski:
Zgodnie z art. 4 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw dodającym w ustawie Prawo Ochrony Środowiska art.187 nowy ust 4a :  "w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach"

F4odpowiedz

Gość19 wrzesień 2018 o 12:28

Juno napisał:

Jak ma się sprawa do odpadów wytwarzanych przez firmę ale odbieranych na bieżąco przez firmę zewnętrzną? Odpady są gromadzone tylko do momentu uzyskania odpowiedniego tonażu (np. jeden kontener lub jeden samochód - w zależności od rodzaju transportu), następnie firma zewnętrzna odbiera odpad. Firma wytwarzająca odpad posiada decyzje na wytwarzanie odpadów, firma odbierająca odpad posiada decyzje na przetwarzanie i/lub zbieranie. Czy w takiej sytuacji firma wytwarzająca odpad powinna podać formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń?


Czy powinienem wniesc kwote zabezpieczenia majac tylko zezwolenie na wytwarzanie odpadow? - analogiczny przypadek jak wyzej. Nie prowadzimy zbierania odpadow.

Prosze o doprecyzowanie co oznacza termin: pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie .
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.