Baner eko soft 2023 bdo

justynas

Liczba postów: 28

Od: 19.03.2017

20 luty 2015 o 08:59


Kiedy za wody opadowe i roztopowe nie są wymagane opłaty ? Czy jeśli woda opadowa trafia z placu parkingowego do zbiornika a następnie jest odbierana przez firmę ascenizacyjną to muszę naliczyć opłatę środowiskową?

F4odpowiedz

GOŚĆ

20 luty 2015 o 14:53


Firmy asenizacyjne odbierają ścieki. Czy u Ciebie kanalizacja deszczowa (woda opadowa) łączy się z kanalizacją na ścieki socjalno-bytowe?

F4odpowiedz

justynas

Liczba postów: 28

Od: 19.03.2017

20 luty 2015 o 20:52


Nie , nie sa połączone kanalizacją.A co w przypadku , gdy woda rozpływa sie z terenów utwardzonych do gruntu?  Gdzie moge poszukać podstawy prawnej na ten temat ?

F4odpowiedz

Karol

Liczba postów: 63

Od: 19.03.2017

23 luty 2015 o 09:50


Za wody opadowe i roztopowe ponosi się opłatę za korzystanie ze środowiska tylko w przypadku wprowadzania tych wód do odbiornika jakim może być inna woda (np. jezioro, rzeka) lub ziemia. Dodatkowo musi być to wprowadzane tzw. zorganizowane czyli te wody muszą być z tych powierzchnie zbierane systemem kanalizacyjnym (mowa o tym w nagłówku tabeli formularza opłatowego).Jeżeli wody spływają sobie swobodnie z całej powierzchni np. jej krawędzią bo nie ma kanalizacji to opłaty się nie ponosi. 

F4odpowiedz

GOŚĆ

16 marzec 2016 o 15:30


Witam. 


Proszę  o poradę- rozliczam WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH POCHODZĄCYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWAŁEJ


NAWIERZCHNI UJĘTYCH W OTWARTE LUB ZAMKNIĘTE SYSTEMY KANALIZACYJNE, Z WYJĄTKIEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ-  i wypełniam rubrykę ,,Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych. Jakie konkretnie tereny bierze się pod uwagę podając powierzchnię? (powierzchnię w m2 znam z sprawozdań z lat poprzednich, lecz nie wiem czy jest odpowiednia/skąd się bierze).


Z poważaniem.


PiotrG


 


w to wchodza parkingi, place magazynowe, manewrowe, drogi wewnętrzne i inne powierzhcni utwardzone z których zbiera się deszczówke (nie wlicza sie powierzchni dachów) 


 
F4odpowiedz

Gość

18 kwiecień 2018 o 15:00

Witam, jakie mamy obowiązki z wiązane w tym roku z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz pobierania wód ze studni głębinowej?  Czytałam, że trzeba do końca kwietnia odprowadzić jakieś opłaty....

F4odpowiedz

Gość

19 kwiecień 2018 o 08:53

Gość napisał:

Witam, jakie mamy obowiązki z wiązane w tym roku z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz pobierania wód ze studni głębinowej? Czytałam, że trzeba do końca kwietnia odprowadzić jakieś opłaty....


Jeżeli samodzielnie naliczaliście sobie do tej pory opłaty za korzystanie ze środowiska, to od 2018 roku opłatę za usługi wodne naliczą wam "Wody Polskie" i przekażą w formie informacji o wysokości należnej opłaty z terminem płatności (z wyjątkiem opłaty za zmniejszenie retencji terenu- tutaj opłatę naliczają i przekazują w formie informacji organy wykonawcze gminy). Jeżeli do tej pory nie otrzymałaś żadnej informacji, to pozostaje czekać lub wykonać telefon do właściwej jednostki, kiedy możesz się takiej informacji spodziewać  :)
Jeżeli chcesz spróbować prognozować wysokość opłat- niżej link do rozporządzenia ws jednostkowych stawek opłat za usługi wodne http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2502/1
F4odpowiedz

Gość

07 maj 2018 o 07:23

Co tak naprawdę oznacza, że doprowadzono do zmniejszenia retencji terenu ?

F4odpowiedz

Gość

07 maj 2018 o 14:47

Witam,
czy opłata zmienna za odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (którą należy wnieść do Wód Polskich) powinna być wyliczana od maksymalnej ilości odprowadzanych wód w m3/rok czy np. średniorocznej lub innej? W jaki sposób określić tę ilość?
W ustawie Prawo wodne jest tylko informacja, że wysokość opłaty stałej jest ustalana na podstawie maksymalnej ilości wód, nie ma już tak szczegółowego zapisu jeśli chodzi o opłatę zmienną.
Posiadamy operat wodnoprawny i w momencie wyliczenia opłaty na podstawie maksymalnej ilości odprowadzanych wód, opłata wzrasta nam prawie ośmiokrotnie w porównaniu do tej, którą płaciliśmy do Urzędu Marszałkowskiego (wtedy była ona wyliczana od m2 powierzchni szczelnych).

F4odpowiedz

Gość

08 maj 2018 o 08:59

Gość napisał:

 


Co tak naprawdę oznacza, że doprowadzono do zmniejszenia retencji terenu ?


 

 

 Powierzchnie betonowe, skalne czy asfaltowe mają zdolność retencyjna bliską zeru. Wznosząc budynek lub utwardzając teren na potrzebę parkingu wyłączasz daną powierzchnię z możliwości bezpośredniego "wchłonięcia" i okresowego magazynowania wody (czyli retencji) bo przy utwardzonym terenie masz większy spływ powierzchniowy.

Aby zaistniał obowiązek opłaty muszą być spełnione 3 warunki:

-  nieruchomość nie może być objęta systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

- dana nieruchomość musi mieć powierzchnię powyżej 3500 m2;

- wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej musi podlegać ponad 70% nieruchomości.


F4odpowiedz

Gość

09 maj 2018 o 09:54

Gość napisał:

Witam,
czy opłata zmienna za odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (którą należy wnieść do Wód Polskich) powinna być wyliczana od maksymalnej ilości odprowadzanych wód w m3/rok czy np. średniorocznej lub innej? W jaki sposób określić tę ilość?
W ustawie Prawo wodne jest tylko informacja, że wysokość opłaty stałej jest ustalana na podstawie maksymalnej ilości wód, nie ma już tak szczegółowego zapisu jeśli chodzi o opłatę zmienną.
Posiadamy operat wodnoprawny i w momencie wyliczenia opłaty na podstawie maksymalnej ilości odprowadzanych wód, opłata wzrasta nam prawie ośmiokrotnie w porównaniu do tej, którą płaciliśmy do Urzędu Marszałkowskiego (wtedy była ona wyliczana od m2 powierzchni szczelnych).

I tu jest problem, bo algorytm do obliczenia opłaty zmiennej za opadowki wprowadzane do wód prezentuje się dość prosto tj. opłata zmienna = jednostkowa stawka opłaty (zależna od obecności urządzeń retencjonujacych wodę) x ilość odprowadzonych wód w m3 x czas w latach.. tylko jak masz określić obecnie ilość odprowadzanych wód opadowych? Opomiarować odprowadzane wody opadowe? Co prawda art.552 prawa wodnego mówi o pomiarach, dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami..ale przy obecnych zawirowaniach kadrowych jakoś tego nie widzę..

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter