Top bdo wrzesien 2020

Pełnomocnictwo do pracy z BDO

Założony przez 07 styczeń 2020 o 10:55

Gość11 maj 2020 o 14:15

Cześć,
proszę o podpowiedź. Urząd zwrócił mi do korekty wniosek aktualizacyjny z powodu braku pełnomocnictwa. 
Mam już przygotowane pełnomocnictwo z podpisem elektronicznym i potwierdzenie przelewu 17 zł, ale gdy chcę skorygować wniosek nie widzę właściwego miejsca, gdzie powinnam je załączyć. Będę wdzięczna za pomoc :)

F4odpowiedz

Gość13 maj 2020 o 12:38

Gość napisał:.....................................................................................

(miejscowość, data)

Mocodawca

…………………………………………............................................................................................

(nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa)

…………………………………………..................................................................................................................

(adres siedziby podmiotu udzielającego pełnomocnictwa)

………………………………………….............................................................

(numer KRS)

………………………………………….........

(NIP)

…………………………………................

(REGON)

PEŁNOMOCNICTWO12

Działając w imieniu _______________________________________________ (nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa) z siedzibą w _________________ (miejscowość i adres), posiadając prawo reprezentacji tego podmiotu w zakresie ustanawiania pełnomocnictw, upoważniam/ (-y) panią/pana ______________________________ (imię i nazwisko pełnomocnika) do samodzielnej reprezentacji _______________________________________________ (nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa) przed _______________________________________________ (nazwa podmiotu administracji publicznej dokonującego czynności urzędowej)

w następujących sprawach załatwianych za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO):

- złożenia wniosku o wpis do rejestru na wniosek zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach;

wyznaczania upoważnionych użytkowników zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o odpadach;

- złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach;

- złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru zgodnie z art. 60 ustawy o odpadach;

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i nast. ustawy o odpadach;

- prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z art. 73 i nast. ustawy o odpadach;

Pełnomocnictwo ustanawia się od dnia ________ (data) do dnia ________ (data)/do odwołania.


Pełnomocnictwo obejmuje/ nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.


Odwołanie pełnomocnictwa nie powoduje unieważnienia czynności wykonanych przez upoważnioną osobę, ani konsekwencji tych czynności, jeżeli czynność miała miejsce przed poinformowaniem organu właściwego o cofnięciu pełnomocnictwa.

F4odpowiedz

Gość13 maj 2020 o 13:33

Gość napisał:

Cześć,
proszę o podpowiedź. Urząd zwrócił mi do korekty wniosek aktualizacyjny z powodu braku pełnomocnictwa. 
Mam już przygotowane pełnomocnictwo z podpisem elektronicznym i potwierdzenie przelewu 17 zł, ale gdy chcę skorygować wniosek nie widzę właściwego miejsca, gdzie powinnam je załączyć. Będę wdzięczna za pomoc :)


Z tego co pamiętam, to na końcu wniosku  jest oświadczenie - jak się je zaakceptuje to wyskakuje okienko na wczytanie dokumentów -  to może tam....
F4odpowiedz

KarolinaS13 maj 2020 o 15:20

Gość napisał:


Gość napisał:


Cześć,
proszę o podpowiedź. Urząd zwrócił mi do korekty wniosek aktualizacyjny z powodu braku pełnomocnictwa.
Mam już przygotowane pełnomocnictwo z podpisem elektronicznym i potwierdzenie przelewu 17 zł, ale gdy chcę skorygować wniosek nie widzę właściwego miejsca, gdzie powinnam je załączyć. Będę wdzięczna za pomoc :)Z tego co pamiętam, to na końcu wniosku jest oświadczenie - jak się je zaakceptuje to wyskakuje okienko na wczytanie dokumentów - to może tam....

Witam!
Na końcu wniosku przy oświadczeniu jest miejsce na dodanie opłaty rejestracyjnej. Wysyłając korektę dla jednej z firm, załączyłam tutaj pełnomocnictwo i opłatę, niestety "dziwnym trafem" nie zostały wysłane. Potwierdziłam ten fakt w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego. Pod wszystkimi działami i ich tabelami są Dokumenty, które można załączyć. Tam, u samego dołu, należy dla --Inny dokument-- załączyć pełnomocnictwo i opłatę (najlepiej by był to jeden plik .pdf) .

F4odpowiedz

Gość14 maj 2020 o 12:27

KarolinaS napisał:


Gość napisał:
Gość napisał:Cześć,
proszę o podpowiedź. Urząd zwrócił mi do korekty wniosek aktualizacyjny z powodu braku pełnomocnictwa.
Mam już przygotowane pełnomocnictwo z podpisem elektronicznym i potwierdzenie przelewu 17 zł, ale gdy chcę skorygować wniosek nie widzę właściwego miejsca, gdzie powinnam je załączyć. Będę wdzięczna za pomoc :)
Z tego co pamiętam, to na końcu wniosku jest oświadczenie - jak się je zaakceptuje to wyskakuje okienko na wczytanie dokumentów - to może tam....


Witam!
Na końcu wniosku przy oświadczeniu jest miejsce na dodanie opłaty rejestracyjnej. Wysyłając korektę dla jednej z firm, załączyłam tutaj pełnomocnictwo i opłatę, niestety "dziwnym trafem" nie zostały wysłane. Potwierdziłam ten fakt w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego. Pod wszystkimi działami i ich tabelami są Dokumenty, które można załączyć. Tam, u samego dołu, należy dla --Inny dokument-- załączyć pełnomocnictwo i opłatę (najlepiej by był to jeden plik .pdf) .a ja działałem bez pełnomocnictwa, bo jestem użytkownikiem głównym i Urząd Marszałkowski w Olsztynie przyjął wniosek :) trochę długo to trwało, bo prawie 4 miesiące, ale się udało :)
ale mam pytanie innego typu - jeśli ktoś się rejestruje po raz pierwszy w BDO i nie musi wnosić opłaty rejestracyjnej, bo nie należy do żadnej z 7 grup które muszą ją wnosić (nie jest wprowadzającym opakowania itd, a po prostu "zwykłym" wytwarzającym odpady) to co ma dołączyć na końcu wniosku rejestrowego? plik PDF z adnotacją, że nie musi on wnosić opłaty?? jak to robicie?F4odpowiedz

KarolinaS14 maj 2020 o 15:24

Gość napisał:


KarolinaS napisał:
Gość napisał:


Cześć,
proszę o podpowiedź. Urząd zwrócił mi do korekty wniosek aktualizacyjny z powodu braku pełnomocnictwa.
Mam już przygotowane pełnomocnictwo z podpisem elektronicznym i potwierdzenie przelewu 17 zł, ale gdy chcę skorygować wniosek nie widzę właściwego miejsca, gdzie powinnam je załączyć. Będę wdzięczna za pomoc :)Z tego co pamiętam, to na końcu wniosku jest oświadczenie - jak się je zaakceptuje to wyskakuje okienko na wczytanie dokumentów - to może tam....


Witam!
Na końcu wniosku przy oświadczeniu jest miejsce na dodanie opłaty rejestracyjnej. Wysyłając korektę dla jednej z firm, załączyłam tutaj pełnomocnictwo i opłatę, niestety "dziwnym trafem" nie zostały wysłane. Potwierdziłam ten fakt w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego. Pod wszystkimi działami i ich tabelami są Dokumenty, które można załączyć. Tam, u samego dołu, należy dla --Inny dokument-- załączyć pełnomocnictwo i opłatę (najlepiej by był to jeden plik .pdf) .
a ja działałem bez pełnomocnictwa, bo jestem użytkownikiem głównym i Urząd Marszałkowski w Olsztynie przyjął wniosek :) trochę długo to trwało, bo prawie 4 miesiące, ale się udało :)
ale mam pytanie innego typu - jeśli ktoś się rejestruje po raz pierwszy w BDO i nie musi wnosić opłaty rejestracyjnej, bo nie należy do żadnej z 7 grup które muszą ją wnosić (nie jest wprowadzającym opakowania itd, a po prostu "zwykłym" wytwarzającym odpady) to co ma dołączyć na końcu wniosku rejestrowego? plik PDF z adnotacją, że nie musi on wnosić opłaty?? jak to robicie?Witam!
Jeśli Przedsiębiorca nie podlega pod opłatę rejestracyjną to nic nie załącza.
Jestem użytkownikiem głównym w kilkudziesięciu firmach, składałam w ich imieniu wnioski rejestracyjne i proszę mi wierzyć, że gdy wysyłałam aktualizacje, były one zwracane do korekty = dołączenie pełnomocnictwa i opłaty. Bycie użytkownikiem głównym to są tylko "możliwości techniczne", by działać w imieniu Przedsiębiorcy. Jednak działania te powinny być poparte imiennym pełnomocnictwem. We wzorze pełnomocnictwa wyraźnie zapisane jest, że  Przedsiębiorca upoważnia XX do załatwiania spraw za pośrednictwem bazy BDO :
-  złożenia
wniosku o wykreślenie z rejestru zgodnie z art. 60 ustawy o odpadach;

-  prowadzenia
ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i nast. ustawy o odpadach;

-  prowadzenia
sprawozdawczości zgodnie z art. 73 i nast. ustawy o odpadach.F4odpowiedz

Gość18 maj 2020 o 13:59

na pewno nic nie załącza?
z tego co kojarzę, to nie chciało przepościć wniosku, bo trzeba było załączyć plik z informacją o opłacie... 

F4odpowiedz

KarolinaS18 maj 2020 o 15:08

Gość napisał:

na pewno nic nie załącza?
z tego co kojarzę, to nie chciało przepościć wniosku, bo trzeba było załączyć plik z informacją o opłacie... 

Jeśli Przedsiębiorca nie podlega pod wpis zobowiązujący go do uiszczenia opaty rejestrowej, to tej opłaty nie wnosi! Jak więc ma być zobowiązany do załączenia opłaty, której nie podlega. ??????

F4odpowiedz

Jola19 maj 2020 o 09:44

We wniosku aktualizacyjnym Pełnomocnictwo wraz z opłatą można załączyć
(spakowane do formatu zip) POD TABELAMI wybierając opcję INNY DOKUMENT,
po czym wybiera się z dysku spakowane pełnomocnictwo z opłatą i klika
WYSLIJ PLIK. Wtedy ładuje się zielony pasek do 100% i jak strona się
przeładuje to widać, że załączono ten plik.

F4odpowiedz

Gość25 maj 2020 o 11:52

Bardzo proszę o pomoc. To pełnomocnictwo ma być podpisane podpisem kwalifikowanym, jeśli u nas jest dwie osoby w KRS to podpisy obydwu osób?. Jak to fizycznie zrobić??? mam dokument word niepodpisany jeszcze w żaden sposób, co dalej? jestem, ciemna w temacie podpisów kwalifikowanych :(

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter